Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekupstwa wyborcze w Rzymie w okrsie schyłku republiki Henryk Kowalski s. 7-16
Prace armeńskich "matenagirów" jako źródło do historii starożytnej Tadeusz Łoposzko s. 17-25
Datacja "Pouczenia" Włodzimierza Monomacha w opiniach historyków rosyjskich i radzieckich Robert B. Kamiński s. 27-39
Fundacja Klasztoru Jasnogórskiego : cele i motywy fundatora Włodzimierz Czarnecki s. 41-48
Spór między wójtem a plebanem : karta z biografii Jakuba Bojki Bogusław Kasperek s. 49-62
Kasa pożyczkowa przemysłowców lubelskich w latach 1884 - 1914 Bronisław Mikulec s. 63-76
Próby nawiązania stosunków politycznych między Polską a Gruzją w latach 1918 - 1921 Marek Mądzik s. 77-87
Federacja Radziecka w świetle publicystyki polskiej lat 1922 - 1928 Leszek Piątkowski s. 89-101
Struktura narodowościowa KPP w województwie lubelskim Emil Horoch s. 103-108
Korespondencja jeńców cecorskich Adam Andrzej Witusik s. 109-112
Wpisy zwolnień z poddaństwa w Księgach Grodzkikich Lubelskich Maria Trojanowska s. 113-115
"Novi materiały z archeołohii Prykarpattja i Vołyni", red. A. M. Cyhyłyk, L'viv 1991 : [recenzja] Jan Gurba A. M. Cyhyłyk (aut. dzieła rec.) s. 117-118
"Krizis sriedniewiekowoj Rusi 1200 - 1304", John Fennel, tł. W. W. Gołubczikow, Moskwa 1989 : [recenzja]o Dariusz Stańczyk John Fennel (aut. dzieła rec.) W. W. Gołubczikowe (tłum.) s. 118-124
"Od Zawiszy do Tarnowskiego, Szkice z dziejów epoki jagiellońskiej", red. Maciej Podgórski, Adam Witusik, Lublin 1987 : [recenzja] Tadeusz Piersiak Adam Witusik Maciej Podgórski (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Sejm grodzieński 1678 - 1679", Krystyn Matwijowski, Wrocław 1985 : [recenzja] Eugeniusz Janas Krystyn Matwijowski (aut. dzieła rec.) s. 126-128
"Statystyka obrotów towarowych na komorach celnych województwa sandomierskiego 1764 - 1766", Zenon Guldon, Lech Stępkowski, Kielce 1986 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku", Marcin Król, Warszawa 1985 : [recenzja] Albin Koprukowniak Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 129-132
">Stary tygrys<. Georges Clemenceau", Wiesław Śladkowski, Łódź 1988 : [recenzja] Jan Lewandowski Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 133-134
"Neoslawizm i Polacy 1906 - 1910", Antoni Giza, Szczecin 1984 : [recenzja] Jan Lewandowski Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926 - 1935", Władysław T. Kulesza, Warszawa - Wrocław 1985 : [recenzja] Waldemar Kozyra Władysław T. Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 136-140
"Polonia w Republice Federalnej Niemiec", Grzegorz Janusz, Lublin 1990 : [receznja] Albin Koprukowniak Grzegorz Janusz (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"Parki wiejskie Lubelszczyzny", Dominik Fijałkowski, Mieczysław Kseniak, Warszawa 1982; "Drzewa i krzewy w parkach wiejskich Lubelszczyzny", Warszawa 1986 : [recenzja] Kazimierz Karczmarz Dominik Fijałkowski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Kseniak (aut. dzieła rec.) s. 143-145