Znaleziono 10 artykułów

Dariusz Tarasiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa rosyjska wobec Aktu 5 listopada 1916 r. Dariusz Tarasiuk s. 57-69
Postawa społeczeństwa guberni grodzieńskiej wobec powstania styczniowego Dariusz Tarasiuk s. 99-114
Prasa polska w Mińsku wobec ruchu białoruskiego w latach 1905–1918 Dariusz Tarasiuk s. 133-143
Polacy w radzie miejskiej Mińska w latach 1917-1918 Dariusz Tarasiuk s. 181-195
„>Niepokorni<. Zarys dziejów parafii p.w. św. Jana Ewangelisty w Polubiczach", Dariusz Tarasiuk, Lublin 2009 : [recenzja] Tomasz Kot Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Monografia gminy Ostrówek: od pradziejów do współczesności", red. Paweł Jusiak, Dariusz Tarasiuk, Gmina Ostrówek 2014 : [recenzja] Emilia Łabędzka Paweł Jusiak (aut. dzieła rec.) Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 252-253
"Wisznice : dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku", Dariusz Tarasiuk, Lublin 2010 : [recenzja] Tomasz Demidowicz Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Śladami minionego czasu… : Monografia gminy Wisznice", Dariusz Tarasiuk, Mariola Tymochowicz, Agnieszka Dudek-Szumigaj, Krzysztof Latawiec, Barbara Klimkowicz, Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Wisznice – Lublin 2011 : [recenzja] Tomasz Demidowicz Agnieszka Dudek-Szumigaj (aut. dzieła rec.) Zbigniew Włodzimierz Fronczek (aut. dzieła rec.) Barbara Klimkowicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Latawiec (aut. dzieła rec.) Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) Mariola Tymochowicz (aut. dzieła rec.) s. 284-286
"Wisznice : dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku", Dariusz Tarasiuk, Wisznice-Lublin 2006 : [recenzja] Marcin Kruszyński Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Niepokorni. Zarys dziejów parafii p. w. św. Jana Ewangelisty w Polubiczach", Dariusz Tarasiuk, Lublin 2009 : [recenzja] Jarosław Cabaj Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 311-313