Znaleziono 6 artykułów

Paweł Jusiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki a miasto Lublin Paweł Jusiak s. 43-59
"Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin", red. Anna Sochacka, Paweł Jusiak, Lublin 2014 : [recenzja] Paweł Jusiak Piotr Kardyś Anna Sochacka s. 199-200
"Z dziejów Zaklikowa i Lubelszczyzny w okresie od XVI do XX wieku", red. Waldemar Plennikowski, Zaklików 2010 : [recenzja] Paweł Jusiak Waldemar Plennikowski (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"Monografia gminy Ostrówek: od pradziejów do współczesności", red. Paweł Jusiak, Dariusz Tarasiuk, Gmina Ostrówek 2014 : [recenzja] Emilia Łabędzka Paweł Jusiak (aut. dzieła rec.) Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 252-253
Sprawozdanie z konferencji naukowej „540 lat województwa lubelskiego”, Lublin 6 października 2014 r. Paweł Jusiak s. 257-260
Działalność fundacyjna właścicieli na terenie miast prywatnych Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku Paweł Jusiak s. 271-296