Znaleziono 6 artykułów

Krzysztof Latawiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewakuacja organów administracji ogólnej wyższego i niższego szczebla guberni lubelskiej w sierpniu 1914 roku Krzysztof Latawiec s. 43-55
Gdy upadła rewolucja... : materiały do badań nad działalnością Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej - Frakcja Rewolucyjna w Lublinie w latach 1908-1909 Krzysztof Latawiec s. 47-66
Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej w latach 1867-1915. Próba charakterystyki grupy Krzysztof Latawiec s. 73-96
"Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918)", Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec, Lublin 2014 : [recenzja] Monika Płócienniczak Artur Górak (aut. dzieła rec.) Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Latawiec (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Śladami minionego czasu… : Monografia gminy Wisznice", Dariusz Tarasiuk, Mariola Tymochowicz, Agnieszka Dudek-Szumigaj, Krzysztof Latawiec, Barbara Klimkowicz, Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Wisznice – Lublin 2011 : [recenzja] Tomasz Demidowicz Agnieszka Dudek-Szumigaj (aut. dzieła rec.) Zbigniew Włodzimierz Fronczek (aut. dzieła rec.) Barbara Klimkowicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Latawiec (aut. dzieła rec.) Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) Mariola Tymochowicz (aut. dzieła rec.) s. 284-286
Resursa Ruska w Lublinie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku Krzysztof Latawiec s. 383-397