Znaleziono 15 artykułów

Jarosław Cabaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jesteśmy i być chcemy". Z organizacji statystyki zjazdów międzyzaborowych polskich środowisk medycznych i przyrodniczych, 1869-1914 Jarosław Cabaj
Szkolnictw ukraińskie na Podlasiu w latach 1917-1918 Jarosław Cabaj s. 31-52
W służbie prawosławia i państwa rosyjskiego - działalność mniszek leśniańskich na obszarze nadburzańskiego Podlasia na przełomie XIX i XX wieku Jarosław Cabaj s. 47-75
Zjazdy międzyzaborowe polskich środowisk naukowych i społeczno-zawodowych w latach 1869-1914. Cz. 2 Jarosław Cabaj s. 51-78
Właściciele cząstkowi w Olszycu Szlacheckim w powiecie siedleckim Jarosław Cabaj s. 51-70
Podlasie i Chełmszczyzna w pierwszym roku wojny (1914-1915) Jarosław Cabaj s. 76-104
Zjazdy środowisk medycznych Królestwa Polskiego 1908-1914 Jarosław Cabaj s. 99-122
"Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914)", Jarosław Cabaj, Siedlce 2007 : [recenzja] Jan Piskurewicz Jarosław Cabaj (aut. dzieła rec.) s. 216-222
I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Romualda Traugutta, Mrozy, 21-22 kwietnia 2006 r. Jarosław Cabaj s. 233-235
"Legenda i historia rodu Jastrzębskich herbu Ślepowron i innych rodów z nimi spokrewnionych, zamieszkałych w zaściankach wsi Jastrzębie w dawnej Ziemi Łukowskiej", pod red. Edwarda Podniesieńskiego, Siedlce 2003 : [recenzja] Jarosław Cabaj Edward Podniesieński (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Dzieje zaścianka szlacheckiego Jastrzębie. Między Domanicami a Wiśniewem", K. Jastrzębska, Siedlce 2003 : [recenzja] Jarosław Cabaj Krystyna Jastrzębska (aut. dzieła rec.) s. 239-245
"Prace Archiwalno-Konserwatorskie", z. 11 (1999) : [recenzja] Jarosław Cabaj s. 273-275
"Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914)", Jarosław Cabaj, Siedlce 2007 : [recenzja] Józef Piłatowicz Jarosław Cabaj (aut. dzieła rec.) s. 303-308
"Niepokorni. Zarys dziejów parafii p. w. św. Jana Ewangelisty w Polubiczach", Dariusz Tarasiuk, Lublin 2009 : [recenzja] Jarosław Cabaj Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 311-313
Ponadzaborowy charakter krakowskich obchodów trzechsetlecia śmierci Piotra Skargi Jarosław Cabaj s. 345-360