Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pochodzenie i znaczenie nazwy "Lublin" Stefan Warchoł s. 7-20
Walka z braćmi polskimi w Lublinie w XVII wieku Stanisław Tworek s. 21-44
Organizacja i działalność administracji miejskiej w Lublinie w latach 1809 - 1866 Tadeusz Mencel s. 45-112
Pierwsze wystąpienia patriotyczne młodzieży lubelskiej w r. 1861 Ryszard Bender s. 113-128
Lublin w okresie powstania styczniowego Józef Tomczyk s. 129-170
Rozwój przrstrzenny i stan urządzeń komunalnych m. Lublina w latach 1870 - 1915 Aleksander Kierek s. 171-214
Pomoc bezrobotnym w Lublinie (lata 1929 - 1933) Albin Koprukowniak s. 215-246
Lublin w ludowo-frontowej walce na rzecz pokoju : w dwudziestopięciolecie wydarzeń Stanisław Krzykała s. 247-252
Komisja Królewska w Lublinie w 1637 roku Maria Stankowa s. 253-268
Materiały do dziejów Lublina w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie Maria Stankowa s. 269-282
Materiały źródłowe do dziejów Lublina i Zamościa w Archiwum Toruńskim Karola Ciesielska s. 283-302
Materiały do dziejów Lubelszczyzny w papierach M. Wieniukowa Krzysztof Groniowski s. 303-306
Jerzy Głosik, "Osada kultury ceramiki sznurowej w Strzyżowie pow. Hrubieszów w świetle badań w latach 1933 - 37 i 39", "Materiały Starożytne" 1961, 7 Jan Gurba Jerzy Głosik (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Lustracja województwa lubelskiego 1565", Jan Wyczański, Wrocław 1959 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik Stanisław Tworek Jan Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 308-311
"Rejestr poborowy województwa lubelskiego (powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, Ziemia Łukowska z r. 1620)", opr. J. Kolasa, K. Schuster, red. Stefan Inglot, Wrocław 1957 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik Stanisław Tworek Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) J. Kolasa (aut. dzieła rec.) K. Schuster (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego", Marian Gumowski, Lublin 1959 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Marian Gumowski (aut. dzieła rec.) s. 315-317
"Źródła i materiały do dziejów ruchu oporu na Lubelszczyźnie (1939 - 1944)", t. 1, "Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie" (1942 - 1944)", wstęp, opr. Zygmunt Mańkowski, Jan Naumiuk, Lublin 1960 : [recenzja] Tadeusz Mencel Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 317-322
"Bibliotekarz Lubelski", kwartalnik poświęcony sprawom bibliotek powszechnych województwa lubelskiego, 1958, 1959 Wiesław Śladkowski s. 322-324
"Ziemia chełmska. Materiały z sesji naukowej historyków odbytej w Chełmie 21 czerwca 1959 r.", red. Juliusz Willaume, Lublin 1961 : [recenzja] Ryszard Orłowski Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 324-327
Alicja Kurzątkowska, "Firlejowie - Broniewscy i ich fundacje. Przyczynek do mecenatu Firlejów w XVI i XVII wieku", "Biuletyn Historii Sztuki" 1961, nr 1 Mieczysław Wieliczko Alicja Kurzątkowska (aut. dzieła rec.) s. 328
Sprawozdannie z działalności Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 17 III 60 do 23 III 61 Kazimierz Myśliński Wiesław Śladkowski s. 329-331
Wystawa "Nauka w służbie Drang nach Osten" w Lublinie Wiesław Śladkowski s. 331-333
Sesja poświęcona stosunkom polsko-rumuńskim Wiesław Śladkowski s. 333-334
Sesja naukowa w Kraśniku (6 maja 1961 r.) Marek Zdrojewski s. 334-336