Znaleziono 25 artykułów

Marcin Kowalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolność w ucisku grzechu lub łaski : Deuteronomista, Syrach i Paweł na temat wolnej woli Marcin Kowalski s. 69-87
Wiara w Chrystusa jako jedyna droga zbawienia : analiza retoryczna Rz 1-4 Marcin Kowalski s. 91-112
Problem sprawiedliwości Bożej w świetle Listu do Rzymian Marcin Kowalski s. 95-126
“Chi è quest’uomo che osa anche rimettere i peccati?” (Lc 7,49) : la trama ed il clou del racconto lucano sulla donna peccatrice (Lc 7,36-50) Marcin Kowalski s. 97-120
Pielgrzymka – droga do domu JHWH (Ps 84, 6-8) Marcin Kowalski s. 126-141
"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu : księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin", red. Barbara Strzałkowska, Warszawa 2011 : [recenzja] Marcin Kowalski Barbara Strzałkowska (aut. dzieła rec.) s. 177-182
"Essai sur l’ecclésiologie des lettres de saint Paul", Jean-Noël Aletti, Pendé 2009 : [recenzja] Marcin Kowalski Jean-Noël Aletti (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"After the First Urban Christians : the Social-Scientific Study of Pauline Christianity Twenty-Five Years Later", Todd D. Still, David G. Horrell, New York 2009 : [recenzja] Marcin Kowalski David G. Horrell (aut. dzieła rec.) Todd D. Still Still (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Divine and Human Agency in Second Temple Judaism and Paul. A Comparative Study", Jason Maston, Tübingen 2010 : [recenzja] Marcin Kowalski Jason Maston (aut. dzieła rec.) s. 219-225
The Symposium Concluding the Celebration of the Centenary from the Foundation of the Pontifical Biblical Institute (Rome, 3-8th of May 2010) Marcin Kowalski s. 221-224
"Dzieje Motycza na przestrzeni wieków", Dariusz Kupisz, Anna Obara, Krzysztof P. Pękała, Lublin 2010 : [recenzja] Marcin Kowalski Dariusz Kupisz (aut. dzieła rec.) Anna Obara (aut. dzieła rec.) Krzysztof P. Pękała (aut. dzieła rec.) s. 226-229
Działalność Instytutu Nauk Biblijnych w roku akademickim 2011 Marcin Kowalski s. 227-242
"Paul and Rhetoric", J. Paul Sampley, Peter Lampe, New York 2010 : [recenzja] Marcin Kowalski Peter Lampe (aut. dzieła rec.) J. Paul Sampley (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"The Cosmic Drama of Salvation : a Study of Paul’s Undisputed Writings from Anthropological and Cosmological Perspectives", Sang M. Lee, Tübingen 2010 : [recenzja] Marcin Kowalski Sang M. Lee (aut. dzieła rec.) s. 233-240
Działalność Instytutu Nauk Biblijnych w roku akademickim 2012 Marcin Kowalski s. 241-254
Doctorate Honoris Causa for H. E. Cardinal Gianfranco Ravasi : the John Paul II Catholic University of Lublin, September 27th 2012 Marcin Kowalski s. 243-245
Report from the 8th International Biblical Conference “From the Faith of Abraham to the Faith of the Church” : the John Paul II Catholic University of Lublin, 18–19 October 2012 Marcin Kowalski s. 247-251
„Doświadczenie poprzez otwartość”, czyli sprawozdanie ze wspólnego cyklu wykładów naukowych organizowanych przez Sekcję Historyczną Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie wraz z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, (Lublin 21 październik 2010–16 grudzień 2010) Jacek Drozd Bartosz Klusek Marcin Kowalski Grzegorz Potoczny s. 276-280
Sługa słowa i chluba Koryntu : analiza literacko-retoryczna argumentacji Pawła w 2 Kor 1–7 Marcin Kowalski s. 309-338
"God’s Justice in Romans: Keys for Interpreting the Epistle to the Romans", Jean-Noël Aletti, Rzym 2010 : [recenzja] Marcin Kowalski Jean-Noël Aletti (aut. dzieła rec.) s. 333-341
"A Jew to the Jews", David J. Rudolph, Tübingen 2011 : [recenzja] Marcin Kowalski David J. Rudolph (aut. dzieła rec.) s. 461-465
"Paul and the Gospels…", Michael F. Bird, London 2011 : [recenzja] Marcin Kowalski Michael F. Bird (aut. dzieła rec.) Joel Willitts (aut. dzieła rec.) s. 467-471
"Jesus: An Uncommon Journey", Armand Puig, Tàrrech, Tübingen 2010 : [recenzja] Marcin Kowalski Armand Puig (aut. dzieła rec.) s. 481-487
"The Gospel ‘According to Homer and Virgil’", Karl Olav Sandnes, Leiden 2011 : [recenzja] Marcin Kowalski Karl Olav Sandnes (aut. dzieła rec.) s. 489-493
"The Interface of Orality and Writing : speaking, Seeing, Writing in the Shaping of New Genres", Annette Weissenrieder, Robert B. Coote, Tübingen 2010 : [recenzja] Marcin Kowalski Robert B. Coote (aut. dzieła rec.) Annette Weissenrieder (aut. dzieła rec.) s. 511-515