Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sąd Ostateczny w "Prawdach wiecznych" Carlo Rossignolego na tle innych katechizmów okresu staropolskiego Marian Butkiewicz s. 11-18
Бібліотека монастиря Бернардинців у Львові та її користувачі в 1771-1784 роках Nazariї Loštin s. 19-32
Римо-католицькі парафіяльні школи в системі освіти на Правобережній Україні першої чверті ХІХ століття Arkadiї Tkačuk s. 33-41
Ze szkolnej ławy na ścieżki powstań styczniowego i zabajkalskiego : losy uczniów Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie Ireneusz Sadurski s. 43-65
Kształtowanie się samorządu miasta Zamościa u progu II Rzeczypospolitej Marta Halinowska s. 67-79
Літературне життя на теренах Волинського воєводства (1921-1939) Larisa Ponedel'nik s. 81-94
Роль українських культурно-освітніх товариств у розвитку національного шкільництва в Галичині (1923-1939) Oksana Ruda s. 95-104
Inwestycje w zakresie komunikacji i transportu drogowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1936-1939) : plany i realizacja Wojciech Chudzik s. 105-117
Idea asymilacji państwowej Ukraińców w Małopolsce Wschodniej w międzywojennej refleksji politycznej Aleksandra Bocheńskiego Ariel Orzełek s. 119-132
Ukraiński Komitet Centralny : geneza oraz struktura organizacyjno-terytorialna Andrzej Bożyk s. 133-146
Akcja "Wisła" w województwie lubelskim Agnieszka Drzewień-Bieniek Grzegorz Pawlikowski s. 147-164
"Надмірності" в архітектурі багатородинного житла у Львові від 1956 року і дотепер : трансформації при зміні контекстів Natal'â Misak s. 165-177
"Informator Akademicki" : pismo studenckiego strajku w Politechnice Lubelskiej z jesieni 1981 roku Barbara Centek s. 179-189
Budownictwo kościołów parafialnych (archi)diecezji lubelskiej w latach osiemdziesiątych i jego kontynuacja w latach dziewięćdziesiątych XX wieku : zestawienie statystyczne Joanna Kumor-Mielnik s. 191-209
"Wysłać ludzi na trasę". O planach odbicia przez Armię Krajową transportów więźniów : przyczynek Adam Puławski s. 213-216
Rekonstrukcje walk jako sposób upamiętniania historii regionu na przykładzie inscenizacji historycznej pt. "Lubelszczyzna 1944 - wyzwolenie czy druga niewola?" Grzegorz Antoszek s. 217-226
Rejestr pospolitego ruszenia województwa bełskiego z 1669 roku Leszek A. Wierzbicki s. 229-234
Mieszkańcy i zabudowa Lubartowa w inwentarzu miasta z 1747 roku Dariusz Kupisz s. 235-248
Nieznane listy Aleksandra Bocheńskiego z lat czterdziestych XX wieku : przyczynek do biografii publicysty oraz kształtowania się jego koncepcji realizmu politycznego Ariel Orzełek s. 249-260
"Łańcuchów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.). Od Kuropatwów do Steckich", J. Ewa Leśniewska, Lublin 2016 : [recenzja] Andrzej Przegaliński J. Ewa Leśniewska (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Ostatni Pan na Bychawie. Antoni Budny (1861-1943)", Monika Głazik, Bychawa 2013 : [recenzja] Andrzej Przegaliński Monika Głazik (aut. dzieła rec.) s. 269-271
Antysemicki paszkwil, czyli "Tomaszów z pejsami" Mariana Adama Staweckiego Adam Kopciowski Marian Adam Stawecki (aut. dzieła rec.) s. 273-279
"Bibliografia historii lubelskiego sportu", Dariusz Słapek, Ewa Zielińska, Lublin 2013 : [recenzja] Alicja Matczuk Dariusz Słapek (aut. dzieła rec.) Ewa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 281-286
Targi historyczne pt. "Było... nie minęło" : spotkanie Miłośników Historii, Lublin, 22-23 października 2016 r. Grzegorz Antoszek s. 289-291
In memoriam : Ciobanu Veniamin (1938-2015) Małgorzata Willaume s. 295-296