Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powiat bialski i radzyński u progu niepodległości : listopad 1918 – luty 1919 Bogusław Korzeniewski s. 9-23
Rozwój przestrzenny Lublina w XX wieku Marcin Markowski s. 24-34
Związek Strzelecki w powiecie lubelskim w dwudziestoleciu międzywojennym Paweł Wrona s. 35-64
Transformacja systemu gospodarczo-administracyjnego w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1936–1939) : koncepcja i realizacja Wojciech Chudzik s. 65-83
Józef Parnas czy Józef Parnes? : przyczynek do biografii Marcin Kruszyński s. 84-96
Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika UMCS w Lublinie w latach stalinowskich Marcin Kruszyński s. 97-106
Propaganda językowa jako narzędzie walki władz PRL z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie Elżbieta Kosobudzka s. 107-119
Ukraina nie Rosja, Ruś nie Ukraina? : etniczny obraz Rusi Kijowskiej w historiografii ukraińskiej po 1991 r. Tomasz Paziewski s. 120-136
Akt nabycia Sławinka przez Kościuszków w 1755 r. oraz osiemnastowieczne inwentarze dworu i folwarku Wiesław Bondyra s. 139-150
Źródła publicystyczne do dziejów Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich (1880–1935) Marek Sioma s. 151-196
Referat Naczelnika Okręgowego Urzędu Policji Politycznej w Łucku nadkomisarza Kazimierza Ziołowskiego „Geneza i stan ruchu komunistycznego w Polsce w obecnej chwili i jego plany na najbliższą przyszłość oraz ruch komunistyczny na Wołyniu” Oleh Razyhrayev s. 197-207
Czy w średniowiecznym Lublinie istniała tzw. Górka Dominikańska? Piotr Plisiecki s. 211-216
"Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa", red. Wiesław Caban, Stanisław Wiech, Kielce 201 : [recenzja] Albin Koprukowniak Wiesław Caban (aut. dzieła rec.) Stanisław Wiech (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905–1920", Mariusz Korzeniowski, Lublin 2009 : [recenzja] Julia Kupidura Mariusz Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Dzieje Motycza na przestrzeni wieków", Dariusz Kupisz, Anna Obara, Krzysztof P. Pękała, Lublin 2010 : [recenzja] Marcin Kowalski Dariusz Kupisz (aut. dzieła rec.) Anna Obara (aut. dzieła rec.) Krzysztof P. Pękała (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Dzieje Urzędowa", red. Ryszard Szczygieł, Marian Surdacki, Lublin–Urzędów 2011 : [recenzja] Mariusz Bartnicki Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Z dziejów Zaklikowa i Lubelszczyzny w okresie od XVI do XX wieku", red. Waldemar Plennikowski, Zaklików 2010 : [recenzja] Paweł Jusiak Waldemar Plennikowski (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"Czas hieny", czyli sprawozdanie z wydarzenia prowincjonalnego o ponadlokalnym wymiarze Marek Sioma s. 241-243
Od redakcji: Wskazówki dla Autorów przygotowujących teksty do „Rocznika Lubelskiego” s. 245-246