Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i znaczenie powołania woj. lubelskiego w 1474 r. Kazimierz Myśliński s. 9-25
Sąd hrubieszowski w XV w. Maria Stankowa s. 27-40
Konfederacja Spytka z Melsztyna z 1439 r. : rozgrywka polityczna czy ruch ideologiczny? Anna Sochacka s. 41-65
Lubelska szkoła parafialna w XVI w. do czasu powstania Kollegium Jezuickiego w roku 1586 Władysław Froch s. 67-86
Konflikt mieszczaństwa lubelskiego z Radą Miejską w roku 1522 Ryszard Szczęk s. 87-104
Rozmiary jednostek administracji państwowej oraz gmin wyznaniowych (parafie rzymskokatolockie i greckokatolickie, kahały) na terenie woj. lubelskiego w ostatniej ćwierci XVIII w. Stanisław Jop s. 105-141
XVIII-wieczny zbiór formuł prawnych Grodu Lubelskiego Wojciech Witkowski s. 143-153
Rady obywatelskie w Królestwie Polskim (1815 - 1830) Ludwik Zabielski s. 155-171
Leopold Zgodziński i jego Kalendarz historyczny Stefan Wojciechowski s. 173-181
Lubelskie Towarzystwo szerzenia oświaty pod nazwą "Światło" (1906 - 1917) Maria Gawarecka s. 183-210
Klęski pożarów w Lublinie Henryk Gawarecki Stanisława Paulowa Maria Stankowa s. 211-225
Cyrulik opolski Stanisław Lasko i jego testament z roku 1630 Ryszard Szczygieł s. 227-231
Dzieje miast mazowieckich w wydawnictwach Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych Anna Sochacka s. 233-239
"Kul'turnyje svjazi Rusi i Pol'ši w XIV - načale XV v.", A. I Rogov, Moskwa 1972 : [recenzja] Ryszard Szczygieł A.I. Rogov (aut. dzieła rec.) s. 239-244
"Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918 - 1934)", Piotr Łossowski, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1972 : [recenzja] Halina Opolska Paweł Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"W pięćdziesiątą rocznicę ZSRR. Materiały sesji naukowej", red. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1972 : [recenzja] Albin Koper Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 251-254
"50 lat Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Materiały z sesji popularnonaukowej", red. Albin Koprukowniak, Lublin 1973 : [recenzja] Ludwik Zabielski Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 254-257
W sprawie Tomasza Muszyńskiego i Krzysztofa Jana Germana Stanisław Michalczuk s. 257-261
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1972 Anna Socha s. 263-268
Polsko-radziecka sesja naukowa UMCS w Lublinie "w pięćdziesiątą rocznicę ZSRR" (11 grudnia 1972 r.) Marek Mądzik s. 269-271