Znaleziono 23 artykuły

Antoni Krawczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja władzy Jamesa Harringtona : u progu nowożytnych poglądów Antoni Krawczyk s. 59-86
Szkoci w Lublinie i Lubelskim w XVII wieku Antoni Krawczyk s. 77-86
Źródła Informacji do Respublica Polonica Jana Krzysztofa Hartkoocha Antoni Krawczyk s. 117-141
Lektury Samuela Pepysa Antoni Krawczyk s. 129-137
"Przeszłość jako przedmiot wiedzy", Krzysztof Pomian, Warszawa 1992 : [recenzja] Antoni Krawczyk Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 137-142
"Józefa Supińskiego teoria rozwoju społeczno-gospodarczego", Zdzisław Szymański, Lublin 1999 : [recenzja] Antoni Krawczyk Zdzisław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Królestwo Słowian. Historiografia renesansu i baroku w krajach słowiańskich", Giowanna Brogi Bercoff, Izabelin 1998 : [recenzja] Antoni Krawczyk Giowanna Brogi Bercoff (aut. dzieła rec.) s. 152-161
Książka w pracach naukowych kilku historyków polskich XVII wieku Antoni Krawczyk s. 157-190
"Akadiemija Nauk i rossijskaja szkoła. Wtoraja połowina XVIII w.", G. I. Smagina, Sankt-Pietierburg 1996 : [recenzja] Antoni Krawczyk G. I. Smagina (aut. dzieła rec.) s. 160-168
"25 wieków historii. Historycy i ich dzieła", Jerzy Serczyk, Toruń 1994 : [recenzja] Antoni Krawczyk Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 162-170
"Tradycje nauczania historii do końca XVI wieku. Wybrane kraje i problemy", Lech Mokrzecki, Gdańsk 1992 : [recenzja] Antoni Krawczyk Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 162-173
"Historiografia krytyczna : formowanie się nowożytnej postawy naukowej w polskim piśmiennictwie historycznym XVII w.", Antoni Krawczyk, Lublin 1994 : [recenzja] Piotr Dymmel Antoni Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 167-168
Wokół książki: Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska: "Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne" Lublin 2007 Antoni Krawczyk Joanna Nastalska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 171-183
Profesor Henryk Zins (1922-2002) - portret uczonego Antoni Krawczyk s. 175-183
Wokół książki: Jerzy B. Korolec: "Wolność Cnota Praxis" Warszawa 2006 Antoni Krawczyk Jerzy B. Korolec (aut. dzieła rec.) s. 191-200
Bartholomäus Keckermann's Concept of History Antoni Krawczyk s. 195-207
Synteza dziejów polskiego chlopa w "Historii chłopów polskich" Aleksandra Swiętochowskiego Antoni Krawczyk s. 199-207
Profesor Jerzy Serczyk (1927-2006) Antoni Krawczyk s. 213-228
"Chrześcijanie za wolnością. Ekonomia późnoscholastyczna", Alejandro Antonio Chafuen, Kraków 2002 : [recenzja] Antoni Krawczyk Alejandro Antonio Chafuen (aut. dzieła rec.) s. 215-221
"Zarys historii historiografii polskiej", Andrzej F. Grabski, Poznań 2000 : [recenzja] Antoni Krawczyk Andrzej F. Grabski (aut. dzieła rec.) s. 227-238
"Lublin a książka", red. Antoni Krawczyk, Elżbieta Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004 : [recenzja] Grażyna Piechota Magdalena Sośnierz Elżbieta Józefowicz-Wisińska (aut. dzieła rec.) Antoni Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 254-262
"Rzeczywistość historyczna w kazaniach", Jan Związek, Częstochowa 2009 : [recenzja] Antoni Krawczyk Jan Związek (aut. dzieła rec.) s. 254-267
Evgeni Spektorsky - a Student of the History of Science Antoni Krawczyk s. 303-322