Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia podlubelskiej wsi Konopnica do połowy XVI wieku Anna Rola s. 9-19
Sprawy lokalne w świetle instrukcji i laudów sejmikowych ziemi halickiej w pierwszych latach panowania Jana Kazimierza Wazy Aleksandra Ziober s. 20-29
Parafia unicka w Werechaniach Janusz Adam Frykowski s. 30-47
Dekanat siedliski unickiej diecezji chełmskiej 1795–1816 : wybrane zagadnienia Sławomir Braniewski s. 48-67
Historia tragiczna czy tragizm wpisany w kulturę? : Karol Levittoux (1820–1841) – działalność spiskowa, dramatyczna śmierć i zagadnienie jej recepcji Norbert Borzęcki s. 68-82
Rzemiosło żydowskie Lublina w pierwszej połowie XIX wieku Włodzimierz Wojda s. 83-99
Hrubieszów przed powstaniem styczniowym i w czasie jego pierwszych dni Jarosław Szlązak s. 100-107
Działania 1 Dywizji Jazdy w ramach Grupy Pościgowej gen. ppor. Stanisława Hallera (21–30 sierpnia 1920 r.) oraz w czasie boju pod Komarowem (31 sierpnia 1920 r.) Daniel Koreś s. 108-147
Ludność żydowska w Małopolsce Wschodniej : obraz statystyczny Anna Bartnik s. 156-168
Zbrojne powstanie więźniów i likwidacja obozu zagłady w Sobiborze Barbara Małyszczak s. 169-181
Zagłada Żydów lubelskich : początek Akcji Reinhardt Jakub Chmielewski s. 182-197
Walka o kościół w Świdniku w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku Janusz Stefaniak s. 198-209
"Uprzejmie donoszę...", czyli obywatelskie denuncjacje do I Sekretarza KW PZPR w Lublinie w latach siedemdziesiątych XX wieku Łukasz Marcin Niebelski s. 210-214
Pierwsze uczczenie Norwida w polonistycznym środowisku lubelskim Jerzy Starnawski s. 217-218
Wspomnienia pułkownika Emila Czaplińskiego Paweł Wrona s. 221-259
"Niegrodowe starostwo tyszowieckie w latach 1519–1768 : studium społeczno-gospodarcze", Janusz Frykowski, Tomaszów Lubelski 2009 : [receznja] Agnieszka Sidorowska Janusz Frykowski (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Wożuczyn", Barbara Typek, Tomaszów Lubelski 2013 : [recenzja] Marek Sioma Barbara Typek (aut. dzieła rec.) s. 266-271
Wschodnie opowieści na ławeczce pod płotem , czyli kilka uwag o książce Adama Wiesława Kulika, "Czas hieny" Grzegorz Antoszek Adam Wiesław Kulik (aut. dzieła rec.) s. 272-274
Sesja naukowa "Modliborzyce. Studia z dziejów miasteczka i gminy", Modliborzyce 9 listopada 2012 r. Dominik Szulc s. 277-274
Szósta rekonstrukcja bitwy z września 1939 roku pod Tomaszowem Lubelskim Grzegorz Antoszek s. 285-289