Znaleziono 2 artykuły

Anita Has-Tokarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie - z perspektywy dziesięciu lat istnienia Anita Has-Tokarz Renata Malesa s. 145-159
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Lublin a książka: centrum – peryferie”, (Lublin, 5-6 listopada 2009 r.) Anita Has-Tokarz s. 271-275