Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów opozycji politycznej w średniowiecznej Polsce : Grot i Łukasz ze Słupczy (ok. 1370 - 1471) Grzegorz Jawor s. 7-23
O początkach cechów lubelskich Bożena Nowak s. 25-30
Organizacja zarządu dóbr ziemskich w województwie lubelskim w średniowieczu Anna Sochacka s. 31-50
Rola przywilejów lokacyjnych w procesie powstawania miast w XV - XVII w. na przyładzie Uchań Ryszard Szczygieł s. 51-59
Kock w czasach Anny Jabłonowskiej Henryk Mierzwiński s. 61-84
Spółdzielcze towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowe i kredytowe w Guberni Lubelskiej w latach 1898 - 1914 Bronisław Mikulec s. 85-103
Stan organizacyjny i zasięg wpływów lubelskiej SDKPiL w latach 1905 - 1907 Alicja Wójcik s. 105-120
Bitwa Legionów Polskich pod Jastkowem w dniach 31 lipca - 3 sierpnia 1915 r. Jan Konefał s. 121-129
Koncepcja narodu i państwa w myśli politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie" (1919 - 1939)o Jan Jachymek s. 131-143
Lubelska PPS wobec rządów sanacyjnych (1926 - 1930) Stanisław Michałowski s. 145-164
Oddział partyzancki Armii Krajowej "Nerwy" (II Pluton OP 8) : zarys dokumentacyjny Ireneusz Caban s. 165-176
Amerykański zrzut lotniczy na powstańczą Warszawę - 18 września 1944 : kontrowersje - fakty Andrzej Paweł Przemyski s. 177-187
Restytucja i działalność Stronnictwa Demokratycznego w Lublinie (sierpień 1944 - luty 1945) Janusz Wrona s. 189-201
Odbudowa i upaństwowienie przemysłu Lublina (1944 - 1948) Danuta Winiarska-Tworóg s. 203-215
Stronnictwo Pracy w woj. lubelskim w latach 1946 - 1950 : przegląd problemu Janusz Stefaniak s. 217-228
Kółka rolnicze w koncepcjach i działalności ruchu ludowego w woj. lubelskim (1918 - 1931) Edward Maciąg s. 229-248
Wczesnośredniowieczne osadnictwo Lublina i okolic Małgorzata Libera s. 249-256
Karta z dziejów Akademii Zamojskiej Adam Andrzej Witusik s. 257-262
Armia Krajowa w Żelechowie (1939 - 1944) : początki organizacji s. 263-288
"Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. Bibliografia", T. 1 "1514- 1661", T. 2. "1662 - 1728", Konrad Zawadzki, Wrocław 1977 - 1984 : [recenzja] Władysław Myk Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"Dzieje Biłgoraju", Jerzy Markiewicz, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Lublin 1985 : [recenzja] Jan Krukowski Ryszard Szczygieł Jerzy Markiewicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 292-294
Echa napoleońskie W. Zajewski Jan Ziółek s. 294-298
"Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko, życie i działalność", Iwo Werschler, Warszawa 1984 : [recenzja] Zbigniew Konrad Zaporowski Iwo Werschler (aut. dzieła rec.) s. 298-300
"Myśl polityczna PSL >Wyzwolenie< 1918 - 1931", Jan Jachymek, Lublin 1983 : [recenzja] Antoni Mieczkowski Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) s. 301-303
O regionálnich dĕjinach. Máterialy z konference Kabinetu Regionálnich Dĕjin při Kadedře Historie Filozofické Fakulty Uniwerzity Palackého v Oloumouci. Rožnov pod Radhoštem 21 - 23 února 1979, Olomouc 1980 Andrzej Stępnik s. 303-306
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 21 X 1982 do 30 IV 1985 Marek Mądzik Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 307-310
330-lecie Konfederacji Tyszowieckiej Witold Kłaczewski s. 311-312
Sesja naukowa "Dzieje Łęcznej" Leszek Piątkowski s. 312-315
Sesja naukowa"Dzieje Urzędowa i ziemi urzędowskiej" (11 maja 1985) Grzegorz Jawor s. 315-318
400 lat Narola Eugeniusz Janas s. 318-319
"Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej". II Konferencja Naukowa w Lublinie 6 - 7 listopada 1985 r. Andrzej Stępnik s. 319-322
Dzieje Sejmu Polski Ludowej 1944 - 1984 Janusz Wrona s. 322-326
Japońskie sympozjum poświęcone dziejom strarożytnym Jan Gurba Tadeusz Łupaszko s. 327-329
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za lata 1983 - 1985 Bożena Nowak s. 331-345
Tadeusz Mencel (6 VIII 1912 - 10 VIII 1987) Albin Koprukowniak s. 347-351