Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne s. 9
Lublin między VIII a XIII wiekiem w świetle badań archeologicznych Marek Florek s. 13-42
Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki a miasto Lublin Paweł Jusiak s. 43-59
Jeszcze o Wawrzyńcu Schirmerze i jego sporze z krewnymi o wójtostwo dziedziczne w Lublinie Anna Łosowska s. 61-68
Regulaminy i wymogi obowiązujące uczniów Gimnazjum Lubelskiego w dobie międzypowstaniowej Ireneusz Sadurski s. 69-92
Ежегодные всеподданнейшие отчеты Люблинских губернаторов и приложения к ним : „Обзоры Люблинской губернии” Aлексей Игоревич Pаздорский s. 93-114
Działalność kobiet w lubelskim samorządzie miejskim w latach 1919–1939 Anna Jakimowicz s. 115-130
Trąba powietrzna nad Lublinem (20 VII 1931 r.) w świetle prasy i dokumentów Norbert Borzęcki s. 131-152
Dni Lublina, Zamościa i Lubelszczyzny (4–11 VI 1939 r.) – pierwsza impreza turystyczna w Lublinie : organizacja, przebieg, efekty Anna Warda s. 153-175
Jak pracowało „sumienie Partii”? : orzecznictwo dyscyplinarne Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie w latach 1945–1948 w teorii i praktyce Michał Jan Bednarczyk s. 177-208
Plany urbanistyczne Lublina z lat pięćdziesiątych XX wieku : nowa ideologia czy przedwojenna kontynuacja? Izabela Pastuszko s. 209-226
Spełniona obietnica PKWN, czyli Zdzisława Cackowskiego droga na akademicki Parnas Jan Pomorski s. 227-283
Nowe spojrzenie na dzieje Placu Litewskiego w Lublinie w świetle ustaleń archeologicznych Rafał Niedźwiadek Jacek Tkaczyk s. 285-325
Ochrona zabytków w Lublinie – historia i teraźniejszość Hubert Mącik s. 327-348
90 lat lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego : część 1: 1927–1958 Piotr Dymmel s. 349-379
Resursa Ruska w Lublinie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku Krzysztof Latawiec s. 383-397
"Stan wojenny w Lublinie", Czesław Michałowski, Lublin 2015 : [recenzja] Zbigniew Kordyaczny Czesław Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 401-403
Hanna Dylągowa (1928–2016) – historyk Europy Środkowo-Wschodniej Michał Kozłowski s. 407-411