Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Діяльність домініканських місій в Галичині та на Поділлі (XIII – перша половина XV ст.) Nazariy Loshtyn s. 9-14
Horodło w XVII i XVIII wieku Henryk Gmiterek s. 15-27
Dzieje parafii unickiej pw. św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim w świetle osiemnastowiecznych protokołów wizytacji kościelnych Janusz Adam Frykowski s. 28-44
Działania lubelskiej Komisji Dobrego Porządku w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta (1780–1789) Kamil Jakimowicz s. 45-55
Życie Adolfa Saturnina Timmego (1868–1901) oraz dzieje jego Zakładu Artystycznego Rzeźbiarsko-Kamieniarskiego w Lublinie Katarzyna Czerlunczakiewicz s. 56-70
Edukacja rzemieślnicza w Lublinie w I połowie XIX wieku Włodzimierz Wojdat s. 71-92
Wanda Hempel-Papiewska – lubelska działaczka społeczna i spółdzielcza Anna Lewczuk s. 93-106
Wybuch I wojny światowej w świetle ówczesnej codziennej prasy lubelskiej Karolina Litewka s. 107-114
Діяльність греко-католицьких релігійних товариств м. Львова у сфері соціального захисту населення у міжвоєнний період Natalia Zdebska s. 115-123
Powódź w lipcu 1934 r. w Małopolsce : skutki społeczno-gospodarcze Wojciech Chudzik s. 124-137
Cukrownia „Opole Lubelskie” podczas II wojny światowej Artur Czuchryta s. 138-154
Początki oficjalnej korespondencji więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku : jesień 1943 r. Grzegorz Jawor s. 155-167
Lublin w roku 1954 w świetle prasy : odbudowa miasta, 22 Lipca, Centralna Wystawa Rolnicza Marcin Markowski s. 168-197
Cenzurowanie „Kameny” w latach 1956–1958 Agnieszka Kloc s. 198-217
Kraftfahrzeug Instandsetzungs Kompanie 168. na niemieckiej mapie Tarnogóry z 1941 roku Grzegorz Antoszek s. 221-225
Gorąca ziemia polska : szlakiem bojowym 1939 roku : wspomnienia Aleksandra Kuncewicza Bogusław Korzeniewski s. 226-234
Relacja Zofii Kublickiej dotycząca pracy przymusowej w Trzeciej Rzeszy, sporządzona na podstawie wspomnień i historii Tekli i Antoniego Kublickich Agnieszka Ląkocy s. 235-241
"Dzieje Tyszowiec do roku 1809", Teresa Szyszlak (Kozyra), Rzeszów 2012 : [recenzja] Janusz Adam Frykowski Teresa Szyszlak (Kozyra) (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Związki Lublina i Wilna. Studia i Materiały", t. 1, red. Tomasz Rodziewicz, Lublin 2011 : [recenzja] Marcin Markowski Tomasz Rodziewicz s. 249-251
"Monografia gminy Ostrówek: od pradziejów do współczesności", red. Paweł Jusiak, Dariusz Tarasiuk, Gmina Ostrówek 2014 : [recenzja] Emilia Łabędzka Paweł Jusiak (aut. dzieła rec.) Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 252-253
Sprawozdanie z konferencji naukowej „540 lat województwa lubelskiego”, Lublin 6 października 2014 r. Paweł Jusiak s. 257-260
Eugeniusz Jędrusyna (1915–2014) Marek Sioma s. 263