Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w ruchu naukowym Lublina i Lubelszczyzny Jan Dobrzański s. 9-23
Działalność Milicji Ludowej na Lubelszczyźnie w latach 1918 - 1919 Emil Horoch s. 25-39
Walka ugrupowań politycznych w Radzie Miejskiej Lublina w latach 1919 - 1927 Józef Marczuk s. 41-69
Zasięg organizacyjnych i politycznych wpływów endecji w województwie lubelskim w latach 1927 - 1930 Zygmunt Łupina s. 71-96
Geneza zjednoczenia Lewicy Chłopskiej "Samopomoc" Henryk Cimek s. 97-126
Miasta polskie za ostatnich Jagiellonów : przegląd badań Ryszard Szczygieł s. 127-153
P. A. Rappoport „Wojennoje zodczestwo zapadnoruskich ziemie X –XIV w”, „Materiały i issledowanija po archeologii SSSR” 1967, nr 140 Jan Gurba P. A. Rappoport s. 155-156
„Ekonomiczeskoje razwitie gorodow Biełorussi (XVI – XVII ww.), E. J. Kopyskij, Mińsk 1966 : [recenzja] Stanisław Tworek E. J. Kopyskij (aut. dzieła rec.) s. 157-162
"Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku. Zagadnienia kryzysu gospodarczego Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku", Maurycy Horn, Wrocław 1966 : [recenzja] Ryszard Szczygieł s. 162-166
"Stanisław Staszic - prekursor spółdzielczości chłopskiej w Europie. W 150 rocznicę założenia Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego", Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Duda s. 166-169
"150 lat Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego. Materiały na sesję naukową", Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Duda s. 169-172
"Diesterweg und wir. Diesterweg - Symposium, Anlässlich des 100 Todestage von dr Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg von 4 - 7 VII 1966 Volk u Wissen", Berlin 1967 : [recenzja] Maria Krupa s. 172-175
"Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego", Zbigniew Stankiewicz, Warszawa 1967 : [recenzja] Józef Śmiałowski Zbigniew Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 175-179
"Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królewstwie Polskim 1864 - 1904", Helena Brodowska, Warszawa 1967 : [receznja] Albin Koprukowniak Helena Brodowska (aut. dzieła rec.) s. 180-184
„Bilszowyky Ukrajiny w boroćby za selanstwo (1905 – lutyj 1917)”, O. H. Mychajluk, Lwiw 1967 : [recenzja] Albin Koprukowniak O. H. Mychajluk (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Polacy w rewolucji październikowej (luty - październik 1917), Aleksander Manusiewicz, Warszawa 1967 : [recenzja] Mieczysław Szyszko Aleksander Manusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 188-191
„Raboczyje dwiżenije w Polsze w 1918 – 1919 godach (XI 1918 – VII 1919 goda), Stanisław Steckiewicz, Leningrad 1966 : [recenzja] Bogusław Pawłowski Stanisław Steckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Bibliografia Lubelszczyzny 1944 - 1964", część pierwsza, Lublin 1967 : [recenzja] Józef Szymański s. 194-197
"Lubelszczyzna w Tysiącleciu Polski. Referaty na sesję zortanizowaną przez Uniwersystet Marii Curie-Skłodowskiej i Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego w dniach 18 - 19 grudnia 1966", red. Jan Dobrzański, Lublin 1966 : [recenzja] Jan Dobrzański A. K. s. 197
Polacy w Rewolucji Październikowej Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 198-204
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za 1967 rok Alicja Wielgosz s. 205-210
Sprawozdanie Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 8 czerwca 1967 do 21 marca 1968 r. Henryk Zins s. 211-214
Jubileusz 40-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego Ryszard Szczygieł s. 215-216
Pięćdziesięciolecie Rewolucji Październikowej na Lubelszczyźnie Albin Koprukowniak s. 216-218
Seminarium naukowe UMCS w pięćdziesiątą rocznicę Rewolucji Październikowej Albin Koprukowniak s. 218
Seminaroim z okazji trzydziestej rocznicy strajku nauczycielskiego Wiesław Śladkowski s. 219-221
Michał Pękalski (19 IX 1896 - 16 VIII 1967) Srefan Wojciechowski s. 221-223