Znaleziono 8 artykułów

Emil Horoch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Milicji Ludowej na Lubelszczyźnie w latach 1918 - 1919 Emil Horoch s. 25-39
Struktura narodowościowa KPP w województwie lubelskim Emil Horoch s. 103-108
"Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918 - 1939", Emil Horoch, Lublin 1993 : [recenzja] Hanna Wójcik-Łagan Emil Horoch (aut. dzieła rec.) s. 132-133
Geneza, struktura organizacyjna i ideologia Bezpartyjnego Bloku Współracy z Rządem Emil Horoch s. 161-176
Udział Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w wyborach do Sejmu i Senatu na Lubelszczyźnie w 1930 r. Emil Horoch s. 263-277
Działalność Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w środowisku młodzieżowym i robotniczym w województwie lubelskim Emil Horoch s. 323-334
Grupa kierownicza Obozu Zjednoczenia Narodowego na Lubelszczyźnie Emil Horoch s. 433-437
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy w okręgu chełmskim w latach 1924-1938 : główne problemy Emil Horoch s. 451-469