Znaleziono 6 artykułów

Helena Brodowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadomość chłopów pokolenia powstania styczniowego Helena Brodowska s. 19-27
Chłopi lubelscy o swoich sprawach i Polski Helena Brodowska s. 135-155
"Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królewstwie Polskim 1864 - 1904", Helena Brodowska, Warszawa 1967 : [receznja] Albin Koprukowniak Helena Brodowska (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie", Helena Brodowska, Warszawa 1956 : [recenzja] Ryszard Orłowski Helena Brodowska (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Ruch ludowy w Polsce", Tadeusz Rek, Warszawa 1947 : [recenzja] Helena Brodowska Tadeusz Rek (aut. dzieła rec.) s. 726-729
"Wybór pisarzy ludowych", cz. 1, Stanisław Pigoń, Wrocław 1947 : [recenzja] Helena Brodowska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 729-731