Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czwarta linia nowożytnych fortyfikacji Lublina z lat 1667–1670 Piotr Targoński s. 9-32
Parafia unicka pw. Przemienienia Pańskiego w Nabrożu do 1875 roku Janusz Adam Frykowski s. 33-58
Okoliczności powołania, kompetencje i skład osobowy lubelskiej Komisji Dobrego Porządku Karol Jakimowicz s. 59-67
Początek powstania 1863 roku w Tomaszowie Ordynackim Zdzisław Bieleń s. 68-83
Pamiętnikarze powstania styczniowego na Lubelszczyźnie i ich wspomnienia : uwagi wstępne Liliana Sosnowska s. 84-101
Działalność rusyfikacyjna nauczycieli języka rosyjskiego w Gimnazjum Lubelskim w okresie międzypowstaniowym Ireneusz Sadurski s. 102-137
Rozporządzenia nieżydowskich władz cywilnych dotyczące stroju żydowskiego do końca XIX wieku Emila Kamola s. 138-147
Український національний політичний рух на Волині у 1920-х роках : спроби його систематизації та характеристики Mикoлa Kyчepeпa s. 148-158
Bezdomność w międzywojennym Lublinie Mateusz Rodak s. 159-195
Uroczystości Święta Morza na terenie województwa lubelskiego (1933–1939) Filip Gończyński-Jussis s. 196-213
Wpływ Centralnego Okręgu Przemysłowego na środowisko wiejskie (1937–1939) Wojciech Chudzik s. 214-224
Економічний розвиток і співпраця Волинської області України і Люблінського воєводства Польщі в 1991–2000 рр. Cepгiй Mipoшничeнкo s. 225-235
Historia jednego niemieckiego zdjęcia i uwiecznionej na nim jednostki Grzegorz Antoszek s. 239-244
"Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej", red. Mariusz Ausz, Joanna Bugajska-Więcławska, Dominika Staszczyk, Andrzej Stępnik,Dariusz Szewczuk, Lublin 2015 : [recenzja] Kamil Michaluk Maiusz Ausz (aut. dzieła rec.) Joanna Bugajska-Więcławska (aut. dzieła rec.) Dominika Staszczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Stępnik (aut. dzieła rec.) Dariusz Szewczuk (aut. dzieła rec.) s. 245-258
"Zamość 1920. Wojna 1920 roku na Zamojszczyźnie", Piotr Krukowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Marek Sioma Piotr Krukowski (aut. dzieła rec.) s. 247-253
"Komarów 1920", Włodzimierz Nowak, Warszawa 2014 : [recenzja] Grzegorz Antoszek Włodzimierz Nowak (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik Lubliner Tugblat”, Adam Kopciowski, Lublin 2015 : [recenzja] Kamil Basicki Adam Kopciowski (aut. dzieła rec.) s. 261-263