Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu Anna Sochacka s. 7-30
Nobilitacja Szymona Szymonowica Stefan Krzysztof Kuczyński s. 31-43
Szymon Szymonowic w sądach współczesnych i potomnych : dzieje sławy poety do końca XVIII w. Ryszard Montusiewicz s. 45-59
Małomiasteczkowa społeczność w Markuszowie : koniec XVI i XVII wieku Krystyna Puchlerz s. 61-74
Województwo podlaskie w powstaniu listopadowym Jan Warmiński s. 75-94
Stanowisko społeczeństwa rosyjskiego wobec powstania listopadpwego Leszek Piątkowski s. 95-110
Antypolska działalność mniejszości niemieckiej na Lubelszczyźnie w latach 1918 - 1939 Jerzy Doroszewski s. 111-120
Oblicze społeczno-polityczne Puław w latach 1931 - 1935 Tadeusz Radzik s. 121-133
Podziemie Obozu Narodowego na Lubelszczyźnie : lipiec 1944 - czerwiec 1945 Ireneusz Caban s. 135-156
Dobra polskiej kultury narodowej otrzymane z ZSRR w latach 1945 - 1956 Krystyna Wróbel-Lipowa s. 157-166
Regionalizm a historia Zygmunt Mańkowski s. 167-177
O wstępie do przekładu "Wojny Gallijskiej" Cezara i znajomości Cezara w Polsce Roman Kamienik s. 177-187
Wielka tragedia małoazjatyckich Greków : na marginesie pracy P. Tozzi "La Rivolta Ionica" Tadeusz Łoposzko s. 187-190
Z problematyki dziejów miasta Kazimierza Dolnego Roman Szczygieł s. 191-198
"Rozróżnienie w wierze. Szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy XVII wieku", Henryk Wisner, Warszawa 1982 : [recenzja] Henryk Gmiterek Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Relatiile politice romano-polone intre 1699 si 1848", Venniamin Ciobanu, Bucuresti 1980 : [recenzja] Małgorzata Willaume Venniamim Ciobanu (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Warszawa w powstaniu listopadowym", Jerzy Skowronek, Irena Tessaro-Kosimowa, Warszawa 1980 : [recenzja] Czesław Mazurek Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) Irena Tessaro-Kosimowa (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Prusy wobec powstania listopadowego", Henryk Kocój, Warszawa 1980 : [recenzja] Henryk Kocój Jan Ziółek s. 211-214
"Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918", Herausgegeben von Adam Wandruschka, Peter Urbanitisch, Band 3, "Die Völker des Reiches", Wien 1980 : [recenzja] Jan Lewandowski Peter Urbanitsch (aut. dzieła rec.) Adam Wandruschka (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Pdbudowa państwa polskiego, 1914 - 1918", Janusz Pajewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Śladkowski Janusz Pajewski (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne", red. J. R. Szaflik, Warszawa 1981 : [recenzja] Alicja Wójcik J. R. Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 221-224
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 26 czerwca 1980 do 21 października 1982 Marek Mądzik Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 225-229
300 lat stosunków polsko-austriackich Eugeniusz Janus s. 229-232
Sesja naukowa "27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Jerzy Masłowski s. 232-235
Sesja naukowa w Końskowoli Ryszard Szczygieł s. 236-237
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za lata 1979 - 1982 Bożena Nowak s. 239-247