Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Lublina i Lubelszczyzny w październiku i listopadzie 1918 r. Jan Lewandowski s. 7-32
"Moritur et ridet" w związku z 1500 rocznicą (476 - 1976) upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego Roman Kamienik s. 33-43
Oficjalat lubelski w XV wieku Piotr Hemperek s. 45-63
Zbory różnowiercze w Piaskach i ich patronowie Witold Kłaczewski s. 65-75
Powstanie i pierwsze lata działalności Kompanii Czarnomorskiej (1782 - 1785) Marek Mądzik s. 77-91
Anglia w planach wychowawczych Adama Kazimierza Czartoryskiego w świetle instrukcji dla syna z roku 1789 Zofia Gołębiowska s. 93-100
Z dziejów przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1919 - 1929 Bronisław Mikulec s. 101-113
Zjednoczenie ruchu ludowego na Lubelszczyźnie w 1948 r. Maria Łoposzko s. 115-138
"Skam 71. Zbiór rozpraw prahistorycznych", Stefan Wincenty Krukowski, Antoni Nowakowski, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977 : [recenzja] Jan Gurba Czesław Kosyl Stefan Wincenty Krukowski (aut. dzieła rec.) Antoni Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 139-143
Jerzy Wyrozumski, "Związki czeladnicze w Polsce średniowiecznej", "Przegląd Historyczny", 1977, 68, z. 1 Bożena Nowak Jerzy Wyrozumski (aut. dzieła rec.) s. 143-146
"Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII w.", Adam Andrzej Witusik, Lublin 1977 : [recenzja] Władysław Froch Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Lubartów - z dziejów miasta i regionu", red. Stanisław Tworek, Lublin 1977 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Stanisław Tworek (aut. dzieła rec.) s. 148-153
"Galicja Zachodnia 1795 - 1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze", Tadeusz Mencel, Lublin 1976 : [recenzja] Jan Dobrzański Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 153-156
"Nad kartami tajnej oświaty na Lubelszczyźnie w latach okupacji hitlerwoskiej", "Rocznik Ogniska Nauczycielskiego w Lublinie", [b.r.], 4 i 5 Albin Koprukowniak s. 156-160
"Proletariat Rossii i Polszi w sowmiestnoj riewolucionnoj bor'bie (1907 - 1912)", Swietłana M. Falkowicz, Moskwa 1875 : [recenzja] Leszek Piątkowski Swietłana M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"Rzesza a kraje niemieckie 1914 - 1949", Jan Wąsicki, Wojciech Szwarc Jan Wąsicki (aut. dzieła rec.) s. 164-167