Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokumenty programowe powstania styczniowego Wiesław Śladkowski s. 5-17
Sylwetki kilku lubelskich uczonych Jerzy Starnawski s. 19-40
Idea nieopodległego państwa w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej (1892 - 1923) Stanisław Michałowski s. 41-54
Niepodległość Polski na łamach "Nowej Jutrzenki" Albin Koprukowniak s. 55-70
Politycy słowiańscy wobec sprawy chełmskiej na początku XX wieku Antoni Giza s. 71-81
Stalin w świetle prasy lubelskiej 1918 - 1939 Leszek Piątkowski s. 83-91
Dział w Sobieszynie w 1579 roku : przyczynek do dziejów rodziny Sobieskich Henryk Gmiterek s. 93-95
Jan Alojzy Orchowski - autor pierwszego polskiego projektu uwłaszczenia chłopów Jan Ziółek s. 97-100
Wspomnienia Bolesława Liszkowskiego z okresu wiceprezydentury lubelskiej (1934 -1937) Bolesław Liszkowski Józef Marczuk s. 101-107
O "Słowniku Biograficznym Miasta Lublina" Aniela Chałubińska Jerzy Starnawski Zygmunt Sułowski s. 109-112
"Rzymian historie sekretne", Dariusz Słapek, Lublin 1993 : [recenzja] Henryk Kowalski Dariusz Słapek (aut. dzieła rec.) s. 113-113
"Dzieje Sandomierza", red. Henryk Samsonowicz, t. 1 "Średniowiecze", red. Stanisław Trawkowski, t. 2 "XVI-XVIII wiek", red. Feliks Kiryk, cz. 1 "W okresie świetności", cz. 2 "W czasach stagnacji i upadku", cz. 3 "Sztuka", Warszawa 1993 : [recenzja] Kazimierz Myśliński Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 114-117
"Lublin - zarys dziejów miasta", Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Lublin 1993 : [recenzja] Bożena Nowak Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 117-118
"Ludność chłopska i wspólnoty wiejskie w województwie lubelskim w późnym średniowieczu, schyłek XIV - początek XVI wieku, Grzegorz Jawor, Lublin 1991 : [recenzja] Grzegorz Jawor Kazimierz Myśliński s. 118-120
"Poczet władców Rosji (Romanowowie)", Władysław Andrzej Serczyk, Londyn 1992 : [recenzja] Adam Andrzej Witusik Władysław Andrzej Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"200 rocznica powstania kościuszkowskiego", red. Henryk Kocój, Katowice 1994 : [recenzja] Ewa Ziółek Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Trzy powstania narodowe - kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe", Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski, red. Władysław Zajewski, Warszawa 1992 : [recenzja] Jan Ziółek Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Stosunki polsko-czeskie 1795 - 1920", Antoni Giza, Szczecin 1993 : [recenzja] Jan Lewandowski Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803 -1832", t.1 "Uniwersytet Wileński", t. 2 "Szkoły podstawowe i średnie", Daniel Beauvois, tł. Ireneusz Kania, Lublin 1991 : [recenzja] Albin Koprukowniak Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) Ireneusz Kania (tłum.) s. 126-129
"Polaczkowie i Moskale. Wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800 - 1917)", Antoni Giza, Szczecin 1993 : [recenzja] Jan Lewandowski Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Jerzy Kuncewicz - ludowiec, polityk, publicysta", red. E. Balawejdera, Kazimierz Dolny 1993 : [recenzja] Leszek Piątkowski E. Balawejdera (aut. dzieła rec.) s. 130-131
"Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918 - 1939", Emil Horoch, Lublin 1993 : [recenzja] Hanna Wójcik-Łagan Emil Horoch (aut. dzieła rec.) s. 132-133
"Formacja Wachmannschaften des SS- und Polizeiführers in Distrikt Lublin", Maria Wardzyńska, Warszawa 1992 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Maria Wardzyńska (aut. dzieła rec.) s. 133-137
"Warszawskij procies OUN. Na popdłożenii polsko-ukraińskich widnosti tiej doby". t. 1-2, Zinowij Knysz, Toronto 1986 : [recenzja] Zinowij Knysz Tadeusz Radzik s. 137-141
"Z problematyki przeobrażeń społeczno-gospodarczych w Lubelskiem", red. Zbigniew Mitura, Ryszard Orłowski, Lublin 1992 : [recenzja] Zdzisław Szymański Zbigniew Mitura (aut. dzieła rec.) Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 142-143
[Sprawozdanie z działalnosci Lubelskiego] Grzegorz Jawor Tadeusz Radzik s. 145-147
[Międzynarodowa konferencja naukowa] Dariusz Stańczyk s. 146-149
[Starachowicka sesja naukowa] Ewa Ziółek s. 149-150
Sesja naukowa "Powstanie Styczniowe - sprawy, regiony, ludzie" Henryk Bałabuch s. 150-151
Matriały do bibliografii historii Lubleszczyzny za lata 1990 - 1992 Bożena Nowak s. 153-163