Znaleziono 13 artykułów

Jan Dobrzański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w ruchu naukowym Lublina i Lubelszczyzny Jan Dobrzański s. 9-23
Komisja Edukacji Narodowej : w dwusetną rocznicę ustanowienia Jan Dobrzański s. 39-56
Sprawa rozbudowy publicznych szkół elementarnych w województwie lubelskim w latach 1833 - 1840 Jan Dobrzański s. 147-162
"Galicja Zachodnia 1795 - 1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze", Tadeusz Mencel, Lublin 1976 : [recenzja] Jan Dobrzański Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 153-156
Losy szkolnictwa średniego w zachodniej Galicji Jan Dobrzański s. 179-191
"Ze studiów nad szkolnictwem elementarnym Lubelszczyzny w pierwszej połowie XIX wieku", Jan Dobrzański, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968 : [recenzja] Eugenia Podgórska Jan Dobrzański (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Lubelszczyzna w Tysiącleciu Polski. Referaty na sesję zortanizowaną przez Uniwersystet Marii Curie-Skłodowskiej i Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego w dniach 18 - 19 grudnia 1966", red. Jan Dobrzański, Lublin 1966 : [recenzja] Jan Dobrzański A. K. s. 197
Towarzystwa Naukowe w Lublinie (1944 - 1959) Jan Dobrzański Tadeusz Mencel s. 223-241
Szkolnictwo w Królestwie Polskim w roku szkolnym 1839 Jan Dobrzański s. 253-274
Ksiądz Piotr Ściegienny nauczycielem szkoły wydziałowej w Opolu Lubelskim Jan Dobrzański s. 254-260, 421
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Lublinie Jan Dobrzański s. 256-269
"Przegląd Historyczno-Oświatowy". Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom wychowania i oświaty", 1970, z. 1 - 4 Jan Dobrzański s. 267-269
Jan Dobrzański, "Z dziejów walki o szkołę elementarną w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku", "Studia Pedagogiczne", 1956, 3 Stefan Truchim Jan Dobrzański (aut. dzieła rec.) s. 303-304