Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakter rewolucji ludowo-demokratycznej w Polsce : na tle rewolucji ludowo-demokratycznych w Europie po II wojnie światowej Ryszard Droba s. 9-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polska Partia Robotnicza wobec ruchu ludowego na Lubelszczyźnie (1944 - 1947) Ireneusz Caban s. 21-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Udział Ludowego Wojska Polskiego w reformie rolnej w woj. lubelskim Stefan Zabdyrski s. 61-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z zagadnień organizacyjnego rozwoju PPR w woj. lubelskim (styczeń 1947 - grudzień 1948 r.) Albin Koprukowniak s. 93-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od jedności działania do zjednoczenia organizacyjnego PPR i PPS Stanisław Krzykała s. 117-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem jedności narodu w działalności PPR na Lubelszczyźnie w latach okupacji hitlerowskiej Zygmunt Mac s. 145-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szczytowy okres rozwoju lubelskiej PPS-lewicy (styczeń - sierpień 1929) Maria Łoposzko s. 173-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Socjalistyczny samorząd miasta Lublina w latach 1927 - 1929 Józef Marczuk s. 201-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ruch związkowy w świetle uchwał Czerwonej Międzynarodówki związków zawodowych (Profinternu) 1921 -1923 Mieczysław Szymański s. 227-244
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z działalności Stronnictwa Demokratycznego na Lubelszczyźnie w latach 1944 - 1949 Ryszard Dunin s. 245-262
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Rewolucje ludowe w Europie 1938 - 1948", N. Kołomejczyk, Warszawa 1973 : [recenzja] Ryszard Droba N. Kołomejczyk (aut. dzieła rec.) s. 263-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Idielnoje razwitije polskogo rewoliucjonnogo raboczego dwiżenija (koniec XIX - pierwaja czetwirt XX w.), L. S. Jażborowskaja, Moskwa 1973 : [recenzja] Mieczysław Szyszko L. S. Jażborowskaja (aut. dzieła rec.) s. 266-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wzlot i upadek Karola Kautsky'ego. Studium z historii myśli społecznej i politycznej", Marek Waldenberg, Kraków 1972 : [recenzja] Bogusław Pawłowski Marek Waldenberg (aut. dzieła rec.) s. 269-276
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Pamiętniki”, T. 1-3, Kajetan Koźmian, przedmowa Artur Kopacz, wstęp, komentarz Juliusz Willaume, wstęp edytorski, komentarz filologiczny Marian Kaczmarek, Kazimierz Pecold, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972 : [recenzja] Kazimierz Pecold Wiesław Śladkowski Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) Artur Kopacz (aut. dzieła rec.) Kajetan Koźmian (aut. dzieła rec.) Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 276-279
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pierwszy okres urbanizacji województwa lubelskiego s. 280-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie", Jerzy Ochmański, Poznań 1972 : [recenzja] Eugeniusz Wiśniowski Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 285-290
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Pierwobytnoje obszczestwo w Armienii", S. A. Sardarian, Erewan 1967 : [recenzja] Jan Gurba S. A. Sardarian s. 290-292
  Zacytuj
 • Udostępnij
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1973 Anna Sochacka s. 293-301
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jubileusz lubelskich historyków s. 302-303
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jubileusz profesora Juliusza Willaume'a Wiesław Śladkowski s. 304-308
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profesor dr Józef Mazurkiewicz - sylwetka naukowca Władysław Ćwik s. 309-313
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konferencja teoretyczna poświęcona istocie i rozwojowi form demokracji socjalistycznej Halina Opolska s. 314-318
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jubileusz Komisji Edukacji Narodowej Jan Gurba s. 319-323
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aleksander Gardawski (5 III 1917 - 4 IV 1974) Jan Gurba s. 324-330
  Zacytuj
 • Udostępnij
Witold Sawicki (13 II 1904 - 13 V 1973) Wojciech Szwarc s. 331-332
  Zacytuj
 • Udostępnij