Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zbiegostwo niewolników w okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego i u jego schyłku Roman Kamienik s. 9-32
Działalność polityczno-reformacyjna szlachty różnowierczej na Sejmiku Lubelskim w latach 1575 - 1648 Teresa Romaniuk s. 33-51
Z księciem Józefem Poniatowskim od Wiednia do Lipska (1763 - 1813) Juliusz Willaume s. 53-68
Zagadnienia militarne w dotychczasowej historiografii powstania listopadowego i postulaty badawcze Jan Ziółek s. 69-81
Ucieczka więźniów z Zamku Lubelskiego w 1907 roku Bogusław Pawłowski s. 83-96
Walka o utworzenie polskich formacji narodowych w armii rosyjskiej w okresie od sierpnia 1914 do stycznia 1915 roku Iwan Iwanowicz Bielakiewicz s. 97-129
Austro-Węgierskie Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Lublinie przed aktem 5 listopada 1916 roku Jan Lewandowski s. 131-160
Geneza, struktura organizacyjna i ideologia Bezpartyjnego Bloku Współracy z Rządem Emil Horoch s. 161-176
Sytuacja polityczna na Lubelszczyźnie wiosną 1945 roku Ireneusz Caban s. 177-194
"Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny", red. Kazimierz Myśliński, Adam Andrzej Witusik, Lublin 1974 : [recenzja] Wiesław Światłowski Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Pamiętniki", Henryk Wiercieński, przedmowa i opracowanie Andrzej Zajączkowski, Lublin 1973 : [recenzja} Albin Koprukowniak Henryk Wiercieński (aut. dzieła rec.) Andrzej Zajączkowski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej >Samopomoc< (1928 - 1931)", Henryk Cimek, Lublin 1973 : [recenzja] Albin Koprukowniak Henryk Cimek (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Jarosław w PRL. Zarys monograficzny", Henryk Jadam, Rzeszów [b.r.] : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Henryk Jadam (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Gorlickie w PRL. Wydawnictwo monograficzne", praca zbiorowa, Rzeszów 1974 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko s. 209-211
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1974 Anna Sochacka s. 213-222
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 4 kwietnia 1972 r. do 16 maja 1975 roku Zygmunt Mańkowski s. 223-229
500 lat województwa lubelskiego Ludwik Zabielski s. 229-231
VI Wszechzwiązkowa Konferencja Naukowa Historyków Slawistów Mikołaj Krikun s. 231-238
Konferencja naukowo-teoretyczna poświęcona kierowniczej roli partii marksistowsko-leninowskiej w procesie wychowannia nowego społeczeństwa Mieczysław Szyszko s. 241-243
Reaktywowanie studiów archeologicznych na UMCS w Lublinie Jan Gurba s. 243-245
Dmitrij Leonidowicz Pochilewicz Mikołaj Krikun s. 245-246
Istota i rozwój form demokracji socjalistycznej : sprawozdanie z konferencji teoretycznej Władysław Kucharski s. 339-241