Znaleziono 13 artykułów

Zbigniew Stankiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Serwituty w dobrach rządowych Królestwa Polskiego przed reformą uwłaszczeniową Zbigniew Stankiewicz s. 208-209, 45-68
Chłopska dzierżawa folwarków w dobrach skarbowych Królestwa Polskiego (1815-1864) Zbigniew Stankiewicz s. 49-66
Tomasz Potocki i jego broszura pt. "Tak lub nie" Zbigniew Stankiewicz s. 61-76
Spór o Rury Brygidkowskie : przyczynek do dziejów rozwoju terytorialnego Lublina w XIX wieku Zbigniew Stankiewicz s. 101-109
"Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego", Zbigniew Stankiewicz, Warszawa 1967 : [recenzja] Józef Śmiałowski Zbigniew Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Ruch chłopski podczas powstania styczniowego Zbigniew Stankiewicz s. 273-296, 421-423
Tabele prestacyjne jako źródło wiadomości o przemianach wsi Królestwa Polskiego w połowie XIX wieku Zbigniew Stankiewicz s. 311-331
"Lidová protifeudálni hnuti ve středni a východni Evropě", Slovanské Historické Studie t. VIII : [recenzja] Zbigniew Stankiewicz s. 430-432
Dobra porządowe w Królestwie Polskim Zbigniew Stankiewicz s. 476-489
"Z zagadnień gospodarczych Lubelszczyzny 1831-1863", Warszawa 1958 ; "Z dziejów wsi lubelskiej przed uwłaszczeniem", Juliusz Willaume, Lublin 1958 ; "Ruch agrarny na Lubelszczyźnie w 1861 roku", Juliusz Willaume, "Rocznik Lubelski" T. I, 1958 : [recenzja] Zbigniew Stankiewicz Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 591-597
"Nadziały i powinności chłopów pańszczyźnianych w dobrach prywatnych Królestwa Polskiego", Filomena Bortkiewicz, Warszawa 1958 : [recenzja] Zbigniew Stankiewicz Filomena Bortkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 623-628
W sprawie przydatności lustracji XIX wieku do badań nad dziejami wsi Królestwa Polskiego Filomena Bortkiewicz Zbigniew Stankiewicz s. 707-720
"Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 roku", Karol Poznański, Wrocław 1968 : [recenzja] Zbigniew Stankiewicz Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 747-751