Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kajetan Mroziewicz (1792 - 1869) : prezes "narodowej" Komisji Województwa Lubelskiego w powstaniu listopadowym Tadeusz Mencel s. 7-32
Wykorzystanie potencjału wojennego Królestwa Polskiego w czasie powstania 1830 - 1831 Jan Ziółek s. 33-48
Wkład województwa podlaskiego w powstanie 1830 - 1831 r. : mobilizacja Jan Warmiński s. 49-69
Pułk Krakusów Lubelskich (10 Pułk Ułanów) w powstaniu 1830 - 1831 Jan Skarbek s. 71-87
Komisja Wojewódzka Lubelska i Rząd Gubernialny Lubelski jako sądy administracyjne pierwszej instancji w Królestwie Polski (1815 - 1867) Wojciech Witkowski s. 89-118
Pamflet na Ordynację Zamojską s. 119-127
Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie w świetle raportu Komisji Województwa Lubelskiego z 9 czerwca 1834 r. s. 128-136
"Eneolit i bronzovyj vek Ukrainy. Issledovanija i materiały", Kiev 1978 : [recenzja] Jan Gurba s. 137-139
"Košice - Balt. Wýroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275 - 1526)", Ondrej R. Halaga, Košice 1975 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Ondrej R. Halaga (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej", Adam Andrzej Witusiuk, Lublin 1978 : [recenzja] Stefan Nieznanowski Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Polish Revolutionary Populism. A study in agrarian socialist thought from the 1830s.", Peter Brock, Toronto - Buffalo 1977 : [recenzja] Bogusław Wachowicz Peter Brock (aut. dzieła rec.) s. 144-146
"Ludność polska w Rosji 1863 - 1914", Zygmunt Łukawski, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1978 : [recenzja] Marek Mądzik Zygmunt Łukawski (aut. dzieła rec.) s. 147-149
Dokumenty naszej tradycji Mieczysław Wieliczko s. 149-153
"Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce", Czesław Łuczak, Poznań 1979 : [recenzja] Zygmunt Mańskowski Czesław Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 153-158
"Między Wisłą a Bugiem 1939 - 1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa", Zygmunt Mańkowski, Lublin 1978 : [recenzja] Albin Koprukowniak Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumnetów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej", T. 1-2, red. Czesław Madajczyk, opr. Franciszek Cieślak, Stanisława Lewandowska, Tadeusz Tarnogrodzki, Warszawa 1977 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Franciszek Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) Tadeusz Tarnogrodzki (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Zapis trzech dziesięcioleci. PZPR w województwach bialsko-podlaskim, chełmskim, lubelskim i zamojskim w latach 1948 - 1978", Ireneusz Caban, Lublin 1978 : [recenzja] Albin Koprukowniak Ireneusz Caban (aut. dzieła rec.) s. 165-167
Polsko-radziecka archeologiczna konferencja metodologiczna w Lublinie Jan Gurba s. 169-170
Międzynarodowa sesja studentów archeologii w Werbkowicach Piotr Dymmel s. 170-174
Sesja naukowa w 350 rocznicę śmierci Szymona Szymonowica Eugeniusz Janas s. 174-176
Prasa lubelska : tradycje i współczesność Zbigniew Zaporowski s. 176-178
Sympozjum o życiu i działalności Bolesława Bieruta Mieczysław Wieliczko s. 179-180
Sympozjum w 35 rocznicę bitew partyzanckich na Lubelszczyźnie Mieczysław Wieliczko s. 180-183
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 29 kwietnia 1976 r. do 21 czerwca 1978 r. Mieczysław Wieliczko Adam Andrzej Witusik s. 184-189
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1978 Bożena Nowak s. 191-194