Znaleziono 6 artykułów

Mieczysław Szyszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział organizacji politycznych i społecznych Lubelszczyzny w akcji osiedleńczej na ziemiach zachodnich i północnych Mieczysław Szyszko s. 125-138
"Polacy w rewolucji październikowej (luty - październik 1917), Aleksander Manusiewicz, Warszawa 1967 : [recenzja] Mieczysław Szyszko Aleksander Manusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Ruchy rewolucyjne na wsi lubelskiej w latach 1905 - 1907", Albin Koprukowniak, Lublin 1967 : [recenzja] Mieczysław Szyszko Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 206
"W walce o utrwalenie władzy ludowej w Polsce 1944 - 1947", red. J. Czapla, Warszawa 1967 : [recenzja] Mieczysław Szyszko J. Czapla (aut. dzieła rec.) s. 211-214
Konferencja naukowo-teoretyczna poświęcona kierowniczej roli partii marksistowsko-leninowskiej w procesie wychowannia nowego społeczeństwa Mieczysław Szyszko s. 241-243
"Idielnoje razwitije polskogo rewoliucjonnogo raboczego dwiżenija (koniec XIX - pierwaja czetwirt XX w.), L. S. Jażborowskaja, Moskwa 1973 : [recenzja] Mieczysław Szyszko L. S. Jażborowskaja (aut. dzieła rec.) s. 266-269
    Zacytuj
  • Udostępnij