Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre zagadnienia polityki wschodniej Rzeczypospolitej w końcu XVI i w XVII wieku w literaturze zagranicznej lat ostatnich Zbigniew Wójcik s. 7-43
Powiat kurowski w ziemi lubelskiej w XV wieku Stanisława Paulowa Maria Stankowa s. 45-50
Kampania zimowa 1656 roku na Lubelszczyźnie Adam Kersten s. 51-65
Miasta królewskie Lubelszczyzny okresu stanisławowskiego (do Sejmu Czteroletniego) w walce o swoje prawa Władysław Ćwik s. 67-80
Zamojskie i lubelskie pisma agronomiczne Wojciecha Gutkowskiego Marian Tyrowicz s. 81-90
Działalność władz cywilnych województwa lubelskiego w okresie powstania listopadowego Tadeusz Mencel s. 91-146
O prawno-ustrojowych poglądach w pismach ks. P. Ściegiennego Artur Korobowicz s. 147-154
Gospodarstwa chłopskie na Lubelszczyźnie po uwłaszczeniu Krzysztof Groniowski s. 155-178
Strajki kolejarzy w województwie lubelskim (1920 - 1923) Czesław Wójcik s. 179-204
Rozwój organizacyjny PPR w woj. lubelskim w drugiej połowie 1944 roku Eugeniusz Mysłowski s. 205-212
Przebieg realizacji planu "Burza" na Lubelszczyźnie Wsiewołod Wołczew s. 213-234
Zmiany w stosunkach ludnościowych woj. lubelskiego na tle przeobrażeń w strukturze gospodarczej i społecznej w latach powojennych Mikołaj Waleszko s. 235-250
Nazwy dzielnic i przedmieść Lublina Mieczysław Buczyński s. 251-268
Jakub Tremanzel - architekt lubelski pierwszej połowy XVII wieku Henryk Gawarecki Maria Stankowa s. 269-281
Twierdza i garnizon Zamościa w latach 1752 - 1756 Marian J. lech s. 282-287
"Starostwo parczewskie w XVI - XVIII wieku", Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1961 : [recenzja] Stanisław Tworek Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 289-291
„Łomka agrarnych otnoszenij na Chołmszczinie w XVI w.”, D. L. Pochilewicz, Moskwa 1961 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik D. L. Pochilewicz (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Listy do siostry", Jan Hempel, red. R. Rosiak, Lublin 1961 : [recenzja] Marek Zdrojewski Jan Hempel (aut. dzieła rec.) R. Rosiak (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Generalna Gubernia w planach hitlerowskich", Czesław Madajczyk, Warszawa 1961 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) s. 298-303
"Barwy walki", Mieczysław Moczar, Warszawa 1962 : [recenzja] Marek Zdrojewski Mieczysław Moczar (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Gorące dni", Pamiętnik partyzancki wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej, Gustaw Alef-Bolkowiak, Warszawa 1962 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Gustaw Alef-Bolkowiak (aut. dzieła rec.) s. 306-309
"Reforma rolna PKWN. Materiały i dokumenty", opr. Władysław Góra, Ryszard Halaba, Norbert Kołomejczyk, Warszawa 1959 : [recenzja] Jan Chamot Norbert Kołomejczyk Władysław Góra (aut. dzieła rec.) Ryszard Halaba (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Strzały o świcie", Warszawa 1962 : [recenzja] Albin Koprukowniak s. 311-313
"Biblioteka Społeczno-Polityczna", 1959, 1-2, 1960, 1-3, 1961, 1-3, 1962, 1-3 Albin Koprukowniak s. 313-318
"Rocznik Łódzki, Organ Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego", 1960, 3 (6) Ryszard Orłowski s. 318-321
"Rocznik Łódzki, Organ Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego", 1961, 4 (7) Stefan Rosiak s. 321-324
"Bibliotekarz Lubelski", 1961, nr 1-4 Wiesław Śladkowski s. 324-325
Sprawozdanie z działalności Oddziału Lubelskiego PTH za okres od 23 III 1961 do 15 III 1962 Juliusz Willaume Wiesław Śladkowski s. 327-329
II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Jół Naukowych Historyków w Lublinie Wiesław Śladkowski s. 330-331
Sprawozdanie z konferencji archeologicznej poświęconej osadnictwu wczesnego okresu wczsnośredniowiecza ziem Polski południowej i na południe od Karpat Irena Górska s. 331-334