Znaleziono 134 artykuły

Jan Gurba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kleszczów, gm. Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, St. I Jan Gurba Andrzej Kardasz Grzegorz Wronowski s. 1
Dwadzieścia pięć lat działalności Wydziału Humanistycznego UMCS Jan Gurba Tadeusz Łoposzko s. 1-23
Borowica, st. 24, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie, AZP 81-87/- Jan Gurba Anna Zakościelna s. 3
Badania cmentarzysk kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na Grzędzie Horodelskiej Anna Zakościelna s. 9-16
Janki Dolne, st. 12, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/59 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 14-15
Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/58 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 14
Łopiennik Dolny, st. 3, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie, AZP 81-86/15 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 20
Mydłów, gm. Iwoniska, woj. tarnobrzeskie, St. 37 i 38, AZP 88-70/268 i 269 Barbara Bargieł Jan Gurba Anna Zakościelna s. 21-22
„ »Nowa« Archeologia ” Jan Gurba s. 23-29
Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96/65 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 24-25
Świerszczów Kolonia, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, st. 28 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 25-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kamienna ikonka z wyobrażeniem Chrystusa z Czermna-Czerwienia Jan Gurba s. 25-29
Husynne, st. 2, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-95 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 30
Gródek, pow. Hrubieszów. Stanowisko 1 c Leszek Gajewski Jan Gurba s. 30
Stanowisko kultury czasz lejowatych w miejscowości Chruszczów Kolonia powiat puławski Jan Gurba s. 33-42
Lipowiec, gm. Tyszowce, woj. zamojskie Jan Gurba s. 37
Husynne, st. 2, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-95/23 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 38
Kułakowice III, pow. Hrubieszów Jan Gurba Andrzej Kutyłowski s. 39
Miłocin - Kolonia, gm. Sadurki, woj. lubelskie Jan Gurba s. 39
Tarnobrzeg, st. 5, AZP 92-73/45 P. Bargieł Marek Florek Jan Gurba A. Zakościelna s. 43-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stefankowice, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie Jan Gurba Łukasz Rejniewicz Jerzy Waszkiewicz s. 44
Z problematyki osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wyżynie Lubelskiej Jan Gurba s. 45-58
Wronowice - Paprzyca, gm. Werbkowice, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 47-48
Z najnowszych badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem Lubelszczyzny Leszek Gajewski Jan Gurba s. 47-61
Kosin, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 10 Barbara Bargieł Jan Gurba s. 48
Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 53-54
Strzyżów, st. 10, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 53
Turkowice, gm. Werbkowice, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 54
Świeciechów Duży, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 6 Jan Gurba Zbigniew Wichrowski s. 55
Z lubelskiej problematyki kultury amfor kulistych Jan Gurba s. 55-60
Peryferie "Państwa" Dulebów na Wyżynie Lubelskiej? Jan Gurba s. 57-61
Wąwolnica, woj. lubelskie. Stanowisko 7 Barbara Bargieł Jan Gurba s. 63-64
Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej Ewa Banasiewicz Marek Florek Stanisław Gołub Jan Gurba Andrzej Rozwałka s. 67-76
Siekierka miedziana z Wożuczyna w woj. zamojskim Jan Gurba s. 71-74
Strzyżów, st. 10, gm. Horodłow, woj. zamojskie, AZP 86-95/10 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 71
Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96/65 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 71-72
Świeciechów, woj. tarnobrzeskie. Stanowiska I, II, III Jan Gurba Joanna Kociuba s. 72
Strzyżów, st. 28, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/8 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 72
Wronowice - Paprzyca, gm. Werbkowice, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 75
Czermno, gm. Tyszowce, woj. zamojskie Jan Gurba Andrzej Kutyłowski s. 82
Koprzywnica, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko "Łysa Góra" Marek Florek Jan Gurba Janina Michalak Halina Wróbel s. 82-83
Kultura wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej Jan Gurba s. 83-94
Świeciechów Duży, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 3 Jan Gurba Zbigniew Wichrowski s. 84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wożuczyn - Cegielnia, gm. Wożuczyn, woj. zamojskie Jan Gurba s. 100-101
Żurawce, pow. Tomaszów Lub. Jan Gurba Andrzej Kutyłowski s. 105-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tarnobrzeg, st. Tarnobrzeg-Dzików 1, AZP 91-73/2 Marek Florek Jan Gurba s. 111-112
Kąkolewnica, woj. bialskopodlaskie, uroczysko leśne "Baran", AZP 63-82 lub 64-82 Jan Gurba Roman Mądro s. 117
"Novi materiały z archeołohii Prykarpattja i Vołyni", red. A. M. Cyhyłyk, L'viv 1991 : [recenzja] Jan Gurba A. M. Cyhyłyk (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Materiały do badań nad neolitem Małopolski Jan Gurba s. 129-178
"Eneolit i bronzovyj vek Ukrainy. Issledovanija i materiały", Kiev 1978 : [recenzja] Jan Gurba s. 137-139
Puławy - Włostowice, woj. lubelskie. Stanowisko 2 Jan Gurba Mariusz Matyaszewski Grzegorz Miliszkiewicz s. 139
"Skam 71. Zbiór rozpraw prahistorycznych", Stefan Wincenty Krukowski, Antoni Nowakowski, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977 : [recenzja] Jan Gurba Czesław Kosyl Stefan Wincenty Krukowski (aut. dzieła rec.) Antoni Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 139-143
Puławy - Włostowice. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba Irena Kutyłowska s. 142-143
Wojciechów - Stary Gaj, woj. lubelskie. Stanowisko 1 Barbara Bargieł Jan Gurba s. 151
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Podgrodzie "bliższe" Leszek Gajewski Jan Gurba s. 152-153
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba s. 153-154
Puławy - Włostowice Jan Gurba Andrzej Kutyłowski s. 153-154
P. A. Rappoport „Wojennoje zodczestwo zapadnoruskich ziemie X –XIV w”, „Materiały i issledowanija po archeologii SSSR” 1967, nr 140 Jan Gurba P. A. Rappoport s. 155-156
Grób psa kultury ceramiki sznurowej we wsi Strzyżów gm. Horodło, pow. Hrubieszów Jan Gurba s. 159-168
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba Andrzej Nadolski s. 162-163
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba s. 163-164
Polsko-radziecka archeologiczna konferencja metodologiczna w Lublinie Jan Gurba s. 169-170
Czermno, st. 1, gm. Tyszowce, woj. zamojskie, AZP 90-92 Jan Gurba Andrzej Urbański s. 173
Najnowsze badania nad neolitem Lubelszczyzny : przegląd badań Jan Gurba s. 173-186
Lublin, ul. Kalinowszczyzna. Wzgórze zwane "Grodzisko" Jan Gurba Irena Kutyłowska s. 180
„Towsta mohyła”, B. M. Mozolewskyj, Kyjiw 1979 : [recenzja] Jan Gurba B. M. Mozolewskyj s. 181-182
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba Konrad Jażdżewski s. 182-183
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko II Leszek Gajewski Jan Gurba s. 183-184
Pikule, st. 2, gm. Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie, AZP 89-79/4 Jan Gurba Zbigniew Wichrowski s. 183-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kolonia Czermno, gm. Tyszowce, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 184
XXX lat działalności Zakładu Archeologii UMCS Jan Gurba s. 193
Badania Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w roku 1975 Leszek Gajewski Jan Gurba Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska Andrzej Kutyłowski s. 195-202
Chełm, ul. Lubelska 2, st. 1, AZP 80-90/1 Jan Gurba Jerzy Kmieciński s. 202
  Zacytuj
 • Udostępnij
"60 lat Archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia", pod red. Jana Gurby, Jerzego Libery, Lublin 2007 : [recenzja] Maria Magdalena Blombergowa Jan Gurba (aut. dzieła rec.) Jerzy Libera (aut. dzieła rec.) s. 209-212
50 lat działalności Katedry Archeologii UMCS w Lublinie Jan Gurba s. 219-222
Katedra Archeologii Polski i Powszechnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1945-1969 Jan Gurba s. 219-225
Sobień - Manasterzec, pow. Lesko Jan Gurba Tadeusz R. Żurowski s. 226-227
"Nieolit Ukrainy, Gławy driewniej istroii jugowostocznoj Jewropy", Walentin N. Danilenko, Kijew 1969 : [recenzja] Jan Gurba Walentin N. Danilenko (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Stefan Wojciechowski (1 I 1899 - 8 III 1980) Jan Gurba Ryszard Szczygieł s. 229-231
Stanisław Michalczuk, "O początkach Lublina czyli geneza układu urbanistycznego Starego Miasta", "Biuletyn Historii Sztuk", 1970, nr 2 Jan Gurba Stanisław Michalczuk (aut. dzieła rec.) s. 230
Wronowice - Doliwo, gm. Turkowice, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Jan Gurba Irena Kutyłowska s. 231-232
Stanisław Skibiński, "Obiekty archeologiczne z terenu powiatu Chełm w opisach archiwalnych", "Wiadomości Archeologiczne", 1970, 35 Jan Gurba Stanisław Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Scytyjska" zawieszka z Hrebennego Jan Gurba Anna Zakościelna s. 235-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wiadomości Archeologiczne", 1963, 29, z.1,2,3,4 ; 1964, 30, z. 1-2, 3-4 Jan Gurba s. 235-237
"Wiadomości Archeologiczne", 1962, 28, z. 1,2,3,4 Jan Gurba s. 235-236
Stanisław Nosek, "Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu", "Annales UMCS", 1951, sec. F, vol. 6 Jan Gurba Stanisław Nosek (aut. dzieła rec.) s. 241-252
"Postati Ukraїnśkoї Archeołohiї," "Materiały i Doslidżennja z Archeołohiї Prykarpattja i Vołyni", vyp. 7 : 1998 [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 243-247
Reaktywowanie studiów archeologicznych na UMCS w Lublinie Jan Gurba s. 243-245
"Vołyno-Podilśki Archeołohični Studiї. Pam'jati I. K. Svešnikova (1915-1995)," red. V. Konoplja, B. Čajkowśkyj, t. 1 Lviv 1998 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 248-249
"Mapa grodzisk w Polsce", red. W. Antoniewicz, Z. Wartołowska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964 : [recenzja] Jan Gurba W. Antoniewicz (aut. dzieła rec.) Z. Wartołowska (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"Badania archeologiczne w Polsce w latach 1944 - 1964", I. Górska, L. Paderewska, J. Pyrgała, W. szymański, wstęp W. Hensel, Wrocława - Warszawa - Kraków 1965 : [recenzja] Jan Gurba I. Górska (aut. dzieła rec.) W. Hensel (aut. dzieła rec.) L. Paderewska (aut. dzieła rec.) J. Pyrgała (aut. dzieła rec.) W. Szymański (aut. dzieła rec.) s. 254-256
Straty osobowe archeologii polskiej w czasie II wojny światowej : próba uzupełnień Jan Gurba s. 257-264
"Archeołohični vidkryttja v Ukraїni 1997-1998", red. D. N. Kozak, N. O. Havryljuk, Kyїv 1998 : [recenzja] Jan Gurba s. 260-262
Łarysa Kruszelnyćka, "Rubały lis... (Spohady Hałyczanky)", Lwiw 2001 : [recenzja] Jan Gurba Michał Łesiów s. 265-267
Rachil S. Levina, Lev M. Vseviov, "Sovestskaja archeołogičeskaja literatura, Bibliografičeskij ukazatel" [t. X] 1985-1987, Rossijskaja Akademija Nauk, Sankt-Petersburg 1999. : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 265-266
"Lvivśkyj Archeołohičnyj Visnyk":, red. V. Baran, t. 1, Lviv 1999 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 267-268
O. N. Mielnikowskaja, "Sud'ba moja - sczastliwica", "PoliMedia", Moskwa 2004 : [recenzja] Jan Gurba s. 268-269
Brązowy grot oszczepu z Michowa, woj. lubelskie Jan Gurba s. 273-274
Boško Babić [19 II 1924 - 20 IX 1998] Jan Gurba s. 276-278
Kryłów, gm. Mircze, woj. zamojskie Jan Gurba s. 276
Doc. Michał Drewko (22 X 1887 - 4 IV 1964) Jan Gurba s. 277-278
Problematyka historyczna w "Annales UMCS" Jerzy Danielewicz Jan Gurba Ryszard Orłowski s. 279-287
Dr Jerzy Antoniewicz Jan Gurba s. 283
Kazimierz Majewski - badacz kultury trypolskiej : (w 100-lecie urodzin uczonego oraz wyodrębnienia tej kultury przez Wikentego Chwojkę) Jan Gurba s. 286-288
"Pierwobytnoje obszczestwo w Armienii", S. A. Sardarian, Erewan 1967 : [recenzja] Jan Gurba S. A. Sardarian s. 290-292
  Zacytuj
 • Udostępnij
Eduard A. Bałaguri (1931-2004) Jan Gurba Jurij Malejew s. 291-292
Prof. dr hab. Waldemar Chmielewski (1929-2004) Jan Gurba Jerzy Libera s. 293-295
Piotr Komorowski, "Osada bagienna kultury ceramiki nadcisańskiej w Werbkowicach pow. Hrubieszów", "Materiały starożytne", 1958, 4 Jan Gurba Piotr Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 293-294
Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski, "Cmentarzyska neolityczne w Stoku i lesie stockim. Crania et alia ossa Polonica", "Materiały i Prace Antropologiczne", 1958, nr 30 Jan Gurba Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski (aut. dzieła rec.) s. 294-295
Lubelsko-wołyńskie pogranicze kulturowe w pradziejach jako klucz do prahistorii Europy Środkowej Jan Gurba Andrzej Kokowski Anna Zakościelna s. 299-204
Znaleziska monet rzymskich w Kieleckiem Jan Gurba s. 305-312
Jerzy Głosik, "Osada kultury ceramiki sznurowej w Strzyżowie pow. Hrubieszów w świetle badań w latach 1933 - 37 i 39", "Materiały Starożytne" 1961, 7 Jan Gurba Jerzy Głosik (aut. dzieła rec.) s. 307-308
Puławy, woj. lubelskie. Park pałacowy Jerzy Cichomski Jan Gurba s. 313-314
Jurij M. Zacharuk [1914-1997] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 315-317
Jubileusz Komisji Edukacji Narodowej Jan Gurba s. 319-323
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aleksander Gardawski (5 III 1917 - 4 IV 1974) Jan Gurba s. 324-330
  Zacytuj
 • Udostępnij
Japońskie sympozjum poświęcone dziejom strarożytnym Jan Gurba Tadeusz Łupaszko s. 327-329
"Колекцїі Наукових фoндів Інституту археологїі НАН України. Камалог", Наталія В. Блажевич [et al.] ; ред. Наталія А. Сон [et al.], Київ 2007 : [recenzja] Jan Gurba Natalìâ V. Blaževič (aut. dzieła rec.) Natalìâ A. Son (aut. dzieła rec.) s. 337-338
Grabowiec, pow. Hrubieszów Jan Gurba Andrzej Kutyłowski s. 344
Profesor Wiktor Zin (1925-2007) : wspomnienie o jego lubelskich związkach Jan Gurba s. 349-350
Wkład Ihora Gerety w badania nad epoką kamienia Podola Zachodniego (pięć lat po śmierci Uczonego) Jan Gurba s. 351-352
Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (1918-1998) w dziesięciolecie śmierci Jan Gurba Wanda Kozak-Zychman s. 353-356
Jurij Mykołajewycz Malejew (1941-2006) Jan Gurba s. 377-379
Jon Izrailewicz Winokur (1930-2006) Jan Gurba Anna Zakościelna s. 380-381
Doc. dr hab. Jan Kowalczyk (1918-2007) Jan Gurba Anna Zakościelna s. 384-387
Henryk Burczak-Abramowicz (17 VIII 1927 - 31VII 1996) Jan Gurba s. 392
Pamięci Jana Fitzkego (Археологічна спабщуна Яна Фітцке / Arheologíčna spadŝina Âna Fitcke, red. G. V. Ohrimenko, Luc'k 2005) : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 403-405
Í. S. Vinokur, D. Â. Telegin, "Archeologiâ Ukraïni. Pidručnik dlâ studentic istoričnih special'nostej viŝih navčal;nih zakladiv", Navčal'na kniga - Bogdan. Ternopil' 2004 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 406-407
Pamięci prof. Eduarda A. Bałaguri ("Carpatica - Karpatika", vyp. 13: 2001; 15: 2002; 31: 2004. Užgorod) : [recenzja] Jan Gurba s. 408-409
List do Redakcji "Арxеологія" w Kijowie Jan Gurba s. 416
Igor Stanisławowicz Pioro (1948-2005) Jan Gurba Jurij M. Malejew s. 424-425
Stefan Nosek (22 III 1909 - 19 VII 1966) Jan Gurba s. 425-428
Pamięci prof. Igora K. Swiesznikowa Jan Gurba Jurij M. Malejew s. 426-428
Bibliografia prac drukowanych prof. dr Stefana Noska Jan Gurba s. 428-434