Znaleziono 3 artykuły

Renata Ślusarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział Królestwa Polskiego w finansach Rosji na przełomie XIX i XX stulecia Renata Ślusarska s. 27-41
Proces uprzemysłowienia guberni lubelskiej na przełomie XIX i XX stulecia w świetle wpływów z podatku przemysłowego Renata Ślusarska s. 59-79
Sytuacja w guberni lubelskiej w latach 1905-1908 w świetle materiałów Urzędu Tymczasowego Generał-Gubernatora Lubelskiego Renata Ślusarska s. 83-112