Znaleziono 1 artykuł

Jacek Drozd

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Doświadczenie poprzez otwartość”, czyli sprawozdanie ze wspólnego cyklu wykładów naukowych organizowanych przez Sekcję Historyczną Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie wraz z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, (Lublin 21 październik 2010–16 grudzień 2010) Jacek Drozd Bartosz Klusek Marcin Kowalski Grzegorz Potoczny s. 276-280