Znaleziono 11 artykułów

Bogdan Sekściński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Status lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w świetle polskiego prawa konstytucyjnego (1946-1955) Bogdan Sekściński s. 43-65
Studenci KUL wobec antykościelnej polityki PRL-u (1944-1961) Bogdan Sekściński s. 107-158
Polityka władz komunistycznych wobec kupiectwa na Lubelszczyźnie w latach 1944–1954 Bogdan Sekściński s. 151-182
Ogniwo stalinowskiego terroru : Delegatura Komisji Specjalnej w Lublinie (1946-1955) Bogdan Sekściński s. 163-186
Początki działalności Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946) Bogdan Sekściński s. 169-187
Polskie drogi do socjalizmu : sowietyzacja kupiectwa na Lubelszczyźnie (1944-1954) Bogdan Sekściński s. 175-228
Terror i awanturnictwo wobec chłopów w okresie kolektywizacji rolnictwa indywidualnego na Lubelszczyźnie (1948-1956) Bogdan Sekściński s. 195-229
Metody kolektywizacji rolnictwa na Lubelszczyźnie w latach 1950–1951 w egzemplifikacji powiatu włodawskiego Bogdan Sekściński s. 245-273
Akcja antykatolicka w Polsce i jej autorzy (1947-1956) Bogdan Sekściński s. 247-271
"Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954)", Ludwik Stanisław Szuba, Toruń 2009 : [recenzja] Bogdan Sekścinski Ludwik Stanisław Szuba (aut. dzieła rec.) s. 275-292
"Reforma rolna 1944-1945 czy zbrodnia komunistyczna? : dokumenty i materiały, świadectwa, wnioski", Janusz Gołąski [et al.], Warszawa 2009 : [recenzja] Bogdan Sekściński Janusz Gołąski (aut. dzieła rec.) s. 292-296