Znaleziono 15 artykułów

Jan Jachymek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydział Politologii Jan Jachymek s. 7-22
Ludowcy wobec socjalistów w II Rzeczypospolitej Jan Jachymek s. 47-61
Koncepcja narodu i państwa w myśli politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie" (1919 - 1939)o Jan Jachymek s. 131-143
"Okrągły Stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym", Krystyna Trembicka, Lublin 2003 : [recenzja] Jan Jachymek Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 157-159
Ruch ludowy powiatu chełmskiego wobec frontu ludowego w latach 1935 - 1936 Jan Jachymek s. 165-192
"Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku", pod red. Jana Jachymka i Waldemara Parucha, Lublin 2001 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozważania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku", redakcja naukowa J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Religia i Kościół Rzymskokatolicki w polskiej myśli politycznej 1919-1939", red. J. Jachymek, Lublin 1995 : [ recenzja] Bogdan Szmulik Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Ruch ludowy na Zamojszczyźnie", Jan Jachymek, Albin Koprukowniak, Józef Marszałek, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Lewandowski Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) Józef Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939", red. naukowa Jan Jachymek, Waldemar Paruch, Lublin 2001 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Jan Jachymek Waldemar Paruch s. 200-202
"Ruch ludowy na Rzeszowszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez WK ZSL w Rzeszowie z okazji 70-lecia ruchu ludowego", red. Stanisława Jarecka-Kimlowska, Lublin 1967 : [recenzja] Jan Jachymek Stanisława Jarecka-Kimlowska (aut. dzieła rec.) s. 200-205
Władza w myśli politycznej ruchu ludowego (1918-1939) Jan Jachymek s. 227-236
"Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku", pod red. Jana Jachymka, Lublin 1992 : [recenzja] Jan Jachymek Alicja Wójcik s. 273-276
"Myśl polityczna PSL >Wyzwolenie< 1918 - 1931", Jan Jachymek, Lublin 1983 : [recenzja] Antoni Mieczkowski Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) s. 301-303
„Polskie Stronnictwo Ludowe-Lewica 1913-1924. Studium o powstaniu, działalności i rozkładzie ugrupowania politycznego”, Jan Jachymek, Lublin 1991 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) s. 799-800