Znaleziono 33 artykuły

Jan Lewandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Lublina i Lubelszczyzny w październiku i listopadzie 1918 r. Jan Lewandowski s. 7-32
Jesień 1918 roku w Europie Srodkowo-Wschodniej Jan Lewandowski s. 17-36
Okupacja austriacka w Królestwie Polskim (1914-1918) Jan Lewandowski s. 29-42
Szwajcaria wobec powstania styczniowego Jan Lewandowski s. 59-63
Komisja porządkowa chełmska w powstaniu kościuszkowskim Jan Lewandowski s. 81-99
"Stosunki polsko-czeskie 1795 - 1920", Antoni Giza, Szczecin 1993 : [recenzja] Jan Lewandowski Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 124-125
Obóz niepodległościowy wobec Litwy i Białorusi w czasie I wojny światowej Jan Lewandowski s. 127-135
"Polaczkowie i Moskale. Wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800 - 1917)", Antoni Giza, Szczecin 1993 : [recenzja] Jan Lewandowski Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 129-130
Austro-Węgierskie Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Lublinie przed aktem 5 listopada 1916 roku Jan Lewandowski s. 131-160
">Stary tygrys<. Georges Clemenceau", Wiesław Śladkowski, Łódź 1988 : [recenzja] Jan Lewandowski Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 133-134
"Neoslawizm i Polacy 1906 - 1910", Antoni Giza, Szczecin 1984 : [recenzja] Jan Lewandowski Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 135-136
Początki skautingu i harcerstwa na Lubelszczyźnie (1911 - 1914) Jan Lewandowski s. 145-159
"Uniwersytet w Tartu a Polacy : rola dorpatczyków w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX wieku", pod red. Siergieja G. Isakowa i Jana Lewandowskiego, Lublin 1999 : [recenzja] Włodzimierz Witczak s. 145-148
"Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914 - 1918", Wiesław Śladkowski, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1976 : [recenzja] Jan Lewandowski Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
I Sympozjum nauk dających poznawać źródła historyczne Jan Lewandowski s. 161-162
"Idee i wartości", Jan Szmyd, Jan Hempel, Warszawa 1975 : [recenzja] Jan Lewandowski Jan Hempel (aut. dzieła rec.) Jan Szmyd (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Ruch ludowy na Zamojszczyźnie", Jan Jachymek, Albin Koprukowniak, Józef Marszałek, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Lewandowski Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) Józef Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914 -1917", Jan Lewandowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Wiesław Śladkowski Jan Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908 - 1918", Jan Molenda, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Lewandowski Jan Molenda (aut. dzieła rec.) s. 203-206
Likwidacja obrządku greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1875 Jan Lewandowski s. 213-244
"Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918", Herausgegeben von Adam Wandruschka, Peter Urbanitisch, Band 3, "Die Völker des Reiches", Wien 1980 : [recenzja] Jan Lewandowski Peter Urbanitsch (aut. dzieła rec.) Adam Wandruschka (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Miasta królewskie Lubelszczyzny w drugiej połowie XVIII wieku", Władysław Ćwik, Lublin 1968 : [recenzja] Jan Lewandowski Władysław Ćwik (aut. dzieła rec.) s. 218-220
Sądownictwo w Królestwie Polskim w czasie I wojny światowej : okupacja austro-węgierska Jan Lewandowski s. 225-234
Dwa stulecia dziejów Zamojszczyzny i Zamościa Jan Lewandowski s. 260-264
"Polskie koncepcje federalistyczne 1864 - 1918", Karol Grünberg, Warszawa 1971 : [recenzja] Jan Lewandowski Karol Grünberg (aut. dzieła rec.) s. 276-280
Zmiany w stukturze narodowościowej i wyznaniowej ludności Lubelszczyzny w czasie I wojny światowej Jan Lewandowski s. 10, 309-342
"Von St. Germain bis Genf. Österreich und seine Nachbarn 1918-1922", Lajos Kerekes, Budapest 1979 : [recenzja] Jan Lewandowski Lajos Kerekes (aut. dzieła rec.) s. 352-354
Austro-Węgry wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej : początki zarządu okupacyjnego w Królestwie Jan Lewandowski s. 383-409
Estońskie drogi do wolności - przez Warszawę Jan Lewandowski s. 401-406
Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec Austro-Węgier w roku 1914 Jan Lewandowski s. 443-460
"Verfall der Kaiserreiche in Mitteleuropa. Der Zweibund in den letzen Kriegsjahren (1916-1918)", Imre Gonda, Budapest 1977 : [recenzja] Jan Lewandowski Imre Gonda (aut. dzieła rec.) s. 741-745
"Innere Front. Militärassistenz Widerstand und Umsturz in der Donaumonarchie 1918, t. 1-2", R. G. Plaschka, H. Haselsteiner, A. Suppan, München 1974 : [recenzja] Jan Lewandowski H. Haselsteiner (aut. dzieła rec.) R. G. Plaschka (aut. dzieła rec.) A. Suppan (aut. dzieła rec.) s. 785-789
"Polacy w Szwajcarii", Jan Lewandowski, Lublin 1981 : [recenzja] Marek Andrzejewski Jan Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 821-822