Znaleziono 13 artykułów

Alicja Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Jan Jachymek : sylwetka naukowa i zawodowa Alicja Wójcik s. 1-8
Stan badań nad polską myślą polityczną w latach 1864–1939 Alicja Wójcik s. 81-104
Stanisław Thugutt a Józef Piłsudski Alicja Wójcik s. 81-93
Stan organizacyjny i zasięg wpływów lubelskiej SDKPiL w latach 1905 - 1907 Alicja Wójcik s. 105-120
Idea Polski Ludowej w myśli politycznej Wincentego Witosa i Stanisława Thugutta Alicja Wójcik s. 107-117
Stanisław Thugutt o drogach do władzy Alicja Wójcik s. 125-139
Samorząd gminy na łamach "Przyjaciela Ludu" (1889-1914) Alicja Wójcik s. 189-199
"Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1919-1928" Ewa Maj, Lublin 2002 : [recenzja] Alicja Wójcik Ewa Maj (aut. dzieła rec.) s. 202-204
Ludowcy wobec tradycji historycznej (do 1918 roku) Alicja Wójcik s. 219-226
"Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne", red. J. R. Szaflik, Warszawa 1981 : [recenzja] Alicja Wójcik J. R. Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku", pod red. Jana Jachymka, Lublin 1992 : [recenzja] Jan Jachymek Alicja Wójcik s. 273-276
"Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928 : studium z dziejów myśli politycznej", Ewa Maj, Lublin 2000 : [recenzja] Alicja Wójcik Ewa Maj (aut. dzieła rec.) s. 284-287
Jubileusz profesora Jana Jachymka Alicja Wójcik s. 288-292