Znaleziono 28 artykułów

Ewa Maj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Asemityzm czy antysemityzm? : próba dyskusji na łamach "Myśli Narodowej" w latach 1921-1925 Ewa Maj s. 23-30
"Zapluty karzeł" czyli fragment dziejów stosunków między Narodową Demokracją a Józefem Piłsudskim w latach 1918-1921 Ewa Maj s. 47-58
„Głos Lubelski” 1918-1939 Ewa Maj s. 53-69
Romana Dmowskiego broszura „Kościół, naród i państwo” Ewa Maj s. 63-74
Język defaworyzacji w narodowodemokratycznej publicystyce prasowej (1918–1939) Ewa Maj s. 64-72
Nieposłuszeństwo obywatelskie w strategii politycznej Narodowej Demokracji 1893–1939 Ewa Maj s. 90-99
Początki rewolucji w Iranie i konflikt w relacjach irańsko-amerykańskich w świetle propagandy polskich komunistów Ewa Maj s. 105-124
Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia "Straż Narodowa" Ewa Maj s. 113-124
Wizja wsi polskiej w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego Ewa Maj s. 119-126
"Roman Rybarski o narodzie, ustroju i gospodarce", wstęp, wybór i opracowanie Szymon Rudnicki, Warszawa 1997 : [recenzja] Ewa Maj Szymon Rudnicki (aut. dzieła rec.) s. 122-125
Obraz Kościoła rzymskokatolickiego w tygodniu "Myśl Polska" i "Nowa Myśl Polska" na przełomie XX i XXI wieku Ewa Maj s. 143-158
"Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm, Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce", Marcin Zaremba, Warszawa 2001 : [recenzja] Ewa Maj Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Ekonomia społeczna według koncepcji Stanisława Grabskiego", Stanisław Wójcik, Lublin 1995 : [recenzja] Ewa Maj Stanisław Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 193-196
Marketing polityczny Narodowej Demokracji w wyborach do instytucji samorządu terytorialnego 16 czerwca 1929 roku w Lublinie Ewa Maj s. 202-210
"Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1919-1928" Ewa Maj, Lublin 2002 : [recenzja] Alicja Wójcik Ewa Maj (aut. dzieła rec.) s. 202-204
Narodowa Demokracja’s Political Marketing in the 16 June 1929 Elections to Territorial Self-government Institutions in Lublin Ewa Maj s. 211-219
Regionalny dziennik polityczny : przykład "Głosu Lubelskiego" w latach 1928-1935 Ewa Maj s. 211-226
Zarządzanie wizerunkiem politycznym: przypadek Narodowej Demokracji 1918–1939 Ewa Maj s. 234-242
"Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej", red. nauk. prof. Jacek M. Majchrowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Ewa Maj Czesław Maj Jacek M. Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 243-244
The Mastering of Political Image: the Case of Narodowa Demokracja (1918–1939) Ewa Maj s. 243-252
Upadek partii politycznej na przykładzie Związku Ludowo-Narodowego (1919-1928) Ewa Maj s. 243-262
"Tablice historyczne", Warszawa 1996 : [recenzja] Czesław Maj Ewa Maj s. 253-254
"Pan Roman. Wspomnienia o Romanie Dmowskim", Maria Niklewiczowa, Warszawa 2001 : [recenzja] Ewa Maj Maria Niklewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 254-259
"Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku", Ewa Maj, Włodzimierz Mich (red.), Lublin 2009 : [recenzja] Albin Koprukowniak Ewa Maj (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Mich (aut. dzieła rec.) s. 256-261
"Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce: 1989–2001", Czesław Maj, Ewa Maj, Lublin 2007 : [recenzja] Czesław Maj (aut. dzieła rec.) Ewa Maj (aut. dzieła rec.) s. 260-265
"Zygmunt Balicki (1858–1916) : działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu", Aneta Dawidowicz, Kraków 2006 : [recenzja] Ewa Maj Aneta Dawidowicz (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928 : studium z dziejów myśli politycznej", Ewa Maj, Lublin 2000 : [recenzja] Alicja Wójcik Ewa Maj (aut. dzieła rec.) s. 284-287
"Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939", Ewa Maj, Lublin 2010 : [recenzja] Tomasz Koziełło Ewa Maj s. 378-382