Znaleziono 38 artykułów

Juliusz Willaume

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Położenie włościan i antagonizm klasowy w Gościeradowie u schyłku epoki feudalnej Juliusz Willaume s. 1-36
Polska wersja legendy napoleońskiej Juliusz Willaume s. 19-28
Echa przewłaszczenia oraz zniszczenia insygniów koronnych Rzeczpospolitej w świetle tradycji i źródeł Juliusz Willaume s. 49-68
Z księciem Józefem Poniatowskim od Wiednia do Lipska (1763 - 1813) Juliusz Willaume s. 53-68
Dwór drezdeński wobec kampanii 1809 r. Juliusz Willaume s. 54-72
Polacy w powstaniu drezdeńskim 1849 roku Juliusz Willaume s. 57-78
Z dziejów wsi lubelskiej przed uwłaszczeniem Juliusz Willaume s. 79-154
Kajetan Koźmian w świetle nowszych badań Juliusz Willaume s. 87-101
Wschodnia polityka Prus w latach 1807-1814 Juliusz Willaume s. 87-100
Przesilenie w ministerstwie policji Księstwa Warszawskiego Juliusz Willaume s. 95-116
Georges Lefebvre jako historyk napoleoński Juliusz Willaume s. 95-113
Polska problematyka w twórczości dziejopisarskiej Fryderyka Raumera Juliusz Willaume s. 135-182
"Les révolutions allemandes de 1848", Jacques Droz, Paris 1957 : [recenzja] Juliusz Willaume Jacques Droz (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"Książę Józef Poniatowski", Robert Bielecki, Warszawa 1974 : [recenzja] Juliusz Willaume Rober Bielecki (aut. dzieła rec.) s. 168-172
Marszałek szlachty lubelskiej Jan Jezierski wobec sprawy chłopskiej 1850-1857 Juliusz Willaume s. 179-213
Lipski komitet pomocy wychodźcom polskim (1831 Juliusz Willaume s. 181-196
"Epoka nowożytna w dziejopisarstwie polskim i powszechnym", Juliusz Willaume, wstęp Wiesław Śladkowski, Lublin 1979 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Wiesław Śladkowski Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 188-193
Ruch agrarny na Lubelszczyźnie w 1961 roku Juliusz Willaume s. 189-218
"Z księciem Józefem w Galicji w 1809 r. Rząd Centralny Obojga Galicji", Kazimierz Krzos, Warszawa 1967 : [recenzja] Juliusz Willaume Kazimierz Krzos (aut. dzieła rec.) s. 190-196
Apologia polityki zagranicznej Napoleona we francuskiej historiografii Juliusz Willaume s. 193-209
Misja berlińska J. K. Szaniawskiego w 1807-8 roku Juliusz Willaume s. 201-265
„Preussen Und der Kościuszko-Aufstand 1796. Zur preussischen Polenpolitik In der Zeit der Französischen Revolution”, Erhard Moritz, Berlin 1968 : [recenzja] Juliusz Willaume Erhard Moritz (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1915", Wiesław Śladkowski, Lublin 1969 : [recenzja] Juliusz Willaume Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 221-224
„Napoléon et le destin de l’Europe”, Pierre Bécat, Paris 1969 : [recenzja] Pierre Bécat Juliusz Willaume s. 245-248
"Bonaparte", T. 1, André Castelot, Paris 1967 ; "Napoléon", T. 2. Paris 1968 : [recenzja] Juliusz Willaume André Castelot (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Tylko w jedny życiu", Jan Dobraczyński, Warszawa 1970 : [recenzja] Juliusz Willaume Jan Dobraczyński (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Napoléon", Paris 1961 : [recenzja] Juliusz Willaume s. 253-256
"Za moich czasów", Leon Drewnicki, wstęp i przypisy Józef Dutkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Juliusz Willaume Leon Drewnicki (aut. dzieła rec.) s. 256-260
"Działalność społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamojskiego (1757 - 1792)", Ryszard Orłowski, Lublin 1965 : [recenzja] Juliusz Willaume Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 261-263
„Pamiętniki”, T. 1-3, Kajetan Koźmian, przedmowa Artur Kopacz, wstęp, komentarz Juliusz Willaume, wstęp edytorski, komentarz filologiczny Marian Kaczmarek, Kazimierz Pecold, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972 : [recenzja] Kazimierz Pecold Wiesław Śladkowski Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) Artur Kopacz (aut. dzieła rec.) Kajetan Koźmian (aut. dzieła rec.) Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 276-279
    Zacytuj
  • Udostępnij
Księga pamiątkowa Biblioteki Łopacińskiego Juliusz Willaume s. 287-288
"Ziemia chełmska. Materiały z sesji naukowej historyków odbytej w Chełmie 21 czerwca 1959 r.", red. Juliusz Willaume, Lublin 1961 : [recenzja] Ryszard Orłowski Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 324-327
Sprawozdanie z działalności Oddziału Lubelskiego PTH za okres od 23 III 1961 do 15 III 1962 Juliusz Willaume Wiesław Śladkowski s. 327-329
"Dzieje Lublina. Próby syntezy", t. 1, red. Józef Mazurkiewicz, Lublin 1965 : [recenzja] Juliusz Willaume Józef Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 379-386
"La Révolution Française et l'Empire Napoléonien", André Fugier, Paris 1954 : [recenzja] Juliusz Willaume André Fugier (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Księstwo Warszawskie", Barbara Grochulska, Warszawa 1966 : [recenzja] Juliusz Willaume Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) s. 389-393
"Z zagadnień gospodarczych Lubelszczyzny 1831-1863", Warszawa 1958 ; "Z dziejów wsi lubelskiej przed uwłaszczeniem", Juliusz Willaume, Lublin 1958 ; "Ruch agrarny na Lubelszczyźnie w 1861 roku", Juliusz Willaume, "Rocznik Lubelski" T. I, 1958 : [recenzja] Zbigniew Stankiewicz Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 591-597
"Rok 1807", Gabriel Zych, Warszawa 1957 : [recenzja] Juliusz Willaume Gabriel Zych (aut. dzieła rec.) s. 604-608