Znaleziono 7 artykułów

Eugenia Podgórska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa wychowania kobiet w znaczniejszych czasopismach polskich drugiej połowy XVIII wieku Eugenia Podgórska s. 19-33
Szkoły rzemieślniczo-niedzielne w Łodzi (1838-1914) Eugenia Podgórska s. 75-110
Rozwój szkół elementarnych na wsi obwodu rawskiego, województwa mazowieckiego w latach 1815-1830 Eugenia Podgórska s. 133-167
Problemy metodologiczne prac biograficznych w zakresie historii wychowania Eugenia Podgórska s. 183-195
"Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808-1914", Eugenia Podgórska, Łódź 1966 : [recenzja] Karol Poznański Eugenia Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Ze studiów nad szkolnictwem elementarnym Lubelszczyzny w pierwszej połowie XIX wieku", Jan Dobrzański, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968 : [recenzja] Eugenia Podgórska Jan Dobrzański (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji 1905-1918", Eugenia Podgórska, Warszawa 1973 : [recenzja] Wanda Garbowska Eugenia Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 254-256