Znaleziono 18 artykułów

Mieczysław Kurzątkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Architecture vernaculaire - architektura rodzima? Mieczysław Kurzątkowski s. 3-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Casus Muzeum Kazimierza Dolnego Mieczysław Kurzątkowski s. 5-11
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biura dokumentacji zabytków : geneza i funkcja Mieczysław Kurzątkowski s. 7-11
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prace konserwatorskie - województwo lubelskie (1958-1966) Mieczysław Kurzątkowski s. 48-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jan Witkiewicz-Koszczyc architekt-konserwator w świetle monografii Marty Leśniakowskiej Mieczysław Kurzątkowski s. 74-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr inż. Ryszard Wójcik (1931-1977) Mieczysław Kurzątkowski s. 76-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Teoretyczne i praktyczne problemy ochrony ruchomych zabytków techniki Mieczysław Kurzątkowski s. 103-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ochrona zabytków w województwie lubelskim w latach 1944 - 1968 Mieczysław Kurzątkowski s. 119-146
Problemy organizacyjne związane z ochroną zabytków motoryzacyjnych - seminarium w Lublinie Mieczysław Kurzątkowski s. 133-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Posiedzenie Zespołu Doradczego do spraw Muzeów Skansenowskich Mieczysław Kurzątkowski s. 151-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zamość w szóstym roku renowacji Mieczysław Kurzątkowski s. 171-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prace konserwatorskie w Zamościu w latach 1918-1968 Mieczysław Kurzątkowski s. 222-237
  Zacytuj
 • Udostępnij
Neohistoryzm konserwatorski Mieczysław Kurzątkowski s. 225-227
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Mały słownik ochrony zabytków", Mieczysław Kurzątkowski, Warszawa 1989 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Mieczysław Kurzątkowski (aut. dzieła rec.) s. 236
Organizacja ochrony zabytków we Francji Mieczysław Kurzątkowski s. 243-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowy etap ochrony czeskich i morawskich miast historycznych Mieczysław Kurzątkowski s. 279-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prace konserwatorskie - województwo lubelskie (1967-1972) Mieczysław Kurzątkowski s. 284-298
  Zacytuj
 • Udostępnij
W sprawie ochrony starych samochodów Mieczysław Kurzątkowski s. 300-307
  Zacytuj
 • Udostępnij