Znaleziono 9 artykułów

Artur Korobowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czterdzieści lat Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa UMCS Artur Korobowicz s. 9-14
Sąd Okręgowy w Piotrkowie 1876–1915 Artur Korobowicz s. 143-156
Stosunek władz świeckich do obrządku greckokatolickiego w świetle prawa Królestwa Polskiego (1815-1875) Artur Korobowicz s. 145
Stosunek władz świeckich do obrządku greckokatolickiego w świetle prawa Królestwa Polskiego (1815-1875) Artur Korobowicz s. 145
O prawno-ustrojowych poglądach w pismach ks. P. Ściegiennego Artur Korobowicz s. 147-154
Konsystorz generalny chełmskiej diecezji greckounickiej w Królestwie Polskim Artur Korobowicz s. 179-188
„Goroda fieodalnoj Rossii. Sbornik statiej pamiati N. W. Ustiugowa”, Moskwa 1966 : [recenzja] Artur Korobowicz s. 183-184
Kler greckounicki w Królestwie Polskim (1816 - 1875) Artur Korobowicz s. 241-264
Artur Korobowicz, "Sąd ormiański w Zamościu i postępowanie przed nim w świetle ksiąg sądowych", "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", vol XII, sectio G. J. M. Artur Korobowicz (aut. dzieła rec.) s. 282-283