Znaleziono 1 artykuł

I. Caban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Na wspólnej drodze. Materiały z konferencji popularno-naukowej zorganizowanej w Lublinie w dniach 2 - 3 X 1967 r. z okazji 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej", red. I. Caban, Lublin 1968 : [recenzja] Albin Koprukowniak I. Caban (aut. dzieła rec.) s. 216