Znaleziono 1 artykuł

Joanna Matejko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Joanna Matejko, "Nauczyciele szkół elementarnych na Lubelszczyźnie i Podlasiu w okresie międzypowstaniowym", [w:] "Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej”, red. W. Kula, Warszawa 1966 Stanisław Wiśniewski Joanna Matejko (aut. dzieła rec.) s. 214-215