Znaleziono 5 artykułów

Mikołaj Waleszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestia agrarna w polskiej marksistowskiej myśli ekonomicznej okresu międzywojennego Mikołaj Waleszko s. 1-24
Zmiany w strukturze spoleczno-gospodarczej regionu lubelskiego (1950 - 1970) Mikołaj Waleszko s. 65-96
"Socjalizm bezpaństwowy" jako koncepcja ustroju społeczno-ekonomicznego Mikołaj Waleszko s. 79-100
Dynamika i struktura zatrudnienia w gospodarce regionu lubelskiego Mikołaj Waleszko s. 171-194
Zmiany w stosunkach ludnościowych woj. lubelskiego na tle przeobrażeń w strukturze gospodarczej i społecznej w latach powojennych Mikołaj Waleszko s. 235-250