Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Wybrani ze świata dla... świata Czesław Bartnik s. 7-13
Uwagi o recepcji encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio" w środowisku akademickim Ignacy Dec s. 15-22
Początki chrześcijaństwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Józef Swastek s. 23-35
Odpust w świetle Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu Bogdan Ferdek s. 37-45
"Zostaliśmy ochrzczeni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa... " : Nauka św. Pawła o chrzcie i jego skutkach Ewa J. Jezierska s. 47-64
Elementy personalistyczne nauki Franciszka Dziaska o łasce Bonawentura Smolka s. 65-75
"Sacrum" - fenomen sztuki Andrzej P. Bator s. 77-83
Rozwój i postęp w obliczu sprawiedliwości społecznej opartej na chrześcijańskiej antropologii Analiza encykliki Jana Pawła II "Sollicitudo rei socialis" Waldemar Irek s. 85-108
Oblicza filozofii Mirosław Kiwka s. 109-129
Filozoficzno-teologiczne akcenty nauki bł.Jana Dunsa Szkota w Sanktuarium leżajskim Dawid Czesław Postaw s. 131-139
Samowychowanie : aspekt teologiczno-moralny Andrzej Szafulski s. 141-151
Transcendencja Boga wobec świata : studium metafizyki św. Tomasza z Akwinu i Alfreda N. Whiteheada Jerzy Tupikowski s. 153-171
Niektóre współczesne koncepcje świadomości i jej intuicyjne rozumienie Jan Wadowski s. 173-198
Kodeksowe wspólne prawa i obowiązki duchownych w Kościele katolickim Wiesław Wenz s. 199-217
"Fides et ratio" - w rocznicę ogłoszenia Ignacy Dec s. 219-220
XLII Tydzień Filozoficzny pt. Bóg i filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 6-9 marca 2000 Jan Wadowski s. 220-226
"Evolution im Diskurs : Grenzgespräche zwischen Naturwissenschaft, Philosophie und Theologie", Alexius Bucher, Stefan Peters, Regensburg 1998 : [recenzja] Andrzej Anderwald Alexius Bucher (aut. dzieła rec.) Stefan Peters (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Grundkurs Fundamentaltheologie : Eine Einführung in die Grundfragen des christlichen Glaubens", Perry Schmidt-Leukel, München 1999 : [recenzja] Andrzej Anderwald Perry Schmidt-Leukel (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Tanulmânyok az egyházi házasság - és perjogról : Studium z kanonicznego prawa małżeńskiego i procesowego", Zenon Grocholewski, Budapest 2000 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Religijność ludowa na pograniczach kulturowych", Irena Bukowska-Floreńska, Katowice 1999 : [recenzja] Janusz Mariański Irena Bukowska-Floreńska (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Sakrament pojednania", Józef Augustyn, Kraków 2000 : [recenzja] Tadeusz Reroń Józef Augustyn (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego", Piotr Mieczysław Gajda, Tarnów 2000 : [recenzja] Wiesław Wenz Piotr Mieczysław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Matrimonium facit consensus", Wojciech Góralski, Warszawa 2000 : [recenzja] Wiesław Wenz Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 240-241
13. niedziela zwykła, Na drodze do życia Ignacy Dec s. 243-245
14. niedziela zwykła, Przyczyny i przezwyciężanie postawy negacji Ignacy Dec s. 245-247
15. niedziela zwykła, Powołani i posłani Ignacy Dec s. 247-249
16. niedziela zwykła, Potrzeba ciszy i odpoczynku Ignacy Dec s. 249-252
17. niedziela zwykła, "Wielki Prorok nastał wśród nas" Andrzej Siemieniewski s. 252-253
Święto Przemienienia Pańskiego, Być współdziedzicem Syna Bożego Paweł Cembrowicz s. 253-255
19. niedziela zwykła, oto wielka tajemnica wiary Bogdan Ferdek s. 255-256
Wniebowzięcie NMP, Wiara drogą do Wniebowzięcia Bogdan Ferdek s. 256-258
20. niedziela zwykła, "Chleb życia" Robert Zapotoczny s. 258-259
Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Nasza Matka Ryszard Zapotoczny s. 259-260
21. niedziela zwykła, "Panie, do kogóż pójdziemy?" Andrzej Jagiełło s. 261-262
22. niedziela zwykła, Czyn sprawdzianem wartości słowa Andrzej Jagiełło s. 263-264
23. niedziela zwykła, "Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę [..] On rzekł do niego: «Effata», to znaczy: Otwórz się! Wiesław Szczęch s. 265
24. niedziela zwykła,"A wy, za kogo Mnie uważacie?" Wiesław Szczęch s. 266-267
25. niedziela zwykła, Prawdziwa wielkość Ignacy Dec s. 267-269
26. niedziela zwykła, Zazdrość i zgorszenie Ignacy Dec s. 269-271
27. niedziela zwykła, Z teologii małżeństwa i rodziny Ignacy Dec s. 271-274
28. niedziela zwykła, Uboga droga do zbawienia Ignacy Dec s. 274-276
29. niedziela zwykła, Syn człowieczy służy wszystkim Andrzej Siemieniewski s. 276-277
Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego Kościoła, Budować duchową świątynię Paweł Cembrowicz s. 277-279
Wszystkich Świętych, Święci - ekscentryczni zawodowcy? Ryszard Groń s. 279-280
31. niedziela zwykła, Świat, w którym żyjemy Ryszard Groń s. 280-283
32. niedziela zwykła, Bez serca Ryszard Groń s. 284
33. niedziela zwykła, Rozpoznawanie znaków czasu Andrzej Siemieniewski s. 285-286
Niedziela Chrystusa Króla, Gdyby Jezus Chrystus był moim królem Aleksander Radecki s. 286-288
1. niedziela adwentu, Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie! Ryszard Kempiak s. 288-290
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, "Raduj się, pełna łaski, Pan z Tobą" Ryszard Kempiak s. 291-293
2. niedziela adwentu, "Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie Mu ścieżki" Ryszad Kempiak s. 293-294
3. niedziela adwentu, "Oto, Pan Bóg przyjdzie!" Ryszard Kempiak s. 294-296
4. niedziela adwentu, Wigilia - to rzeczywiście niezwykły dzień w roku Marian Biskup s. 296-298
Uroczystość Bożego Narodzenia, 2000. rocznica narodzin Jezusa Chrystusa - Zbawiciela świata Marian Biskup s. 298-300
Niedziela Świętej Rodziny, W poszukiwaniu rodzinnego szczęścia Aleksander Radecki s. 300-302
Pierwsza uroczystość uczelniana w Roku Wielkiego Jubileuszu Ignacy Dec s. 303-306
Europabild - Polen und Deutschland Jan Krucina s. 307-315
Helmut Kohl - wizja Polski i Niemiec w zjednoczonej Europie Jan Krucina s. 315-322
List gratulacyjny prof. Jerzego Buzka Prezesa Rady Ministrów Jerzy Buzek s. 323-324
List gratulacyjny prof. Mirosława Handke, Ministra Edukacji Narodowej Mirosław Handke s. 324
Słowo prof. Andrzeja Wiszniewskiego, Ministra Nauki i Przewodniczącego KBN s. 324-325
Słowo b. Premiera RP Tadeusza Mazowieckiego s. 325-326
Słowo ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola s. 326-327
List gratulacyjny Witolda Krochmala, Wojewody Dolnośląskiego s. 328
Słowo prof. Romualda Gellesa, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego s. 328-329
Słowo prof. Jana Waszkiewicza, Marszałka Województwa Dolnośląskiego s. 329-331
Wypowiedź ks. prof. Helmuta Jurosa s. 331-332
Słowo prof. Klausa Zimmera s. 332-333
Słowo ks. Bolesława Kałuży, proboszcza parafii Krzyżowa s. 333-334
Przemówienie końcowe Helmuta Kohla s. 334-335
Dopowiedzenie w tłumaczeniu na język polski s. 336-337
II. Diariusz wydarzeń na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu Ignacy Dec s. 339-354