Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Józef Pater s. 5-6
Charakteristik der Ostkirchen im Sinne des Dekrets Unitatis redintegratio Peter Caban s. 7-14
Kazania Aelreda z Rievaulx Ryszard Groń s. 15-32
Posłannictwo Sługi Tomasz Hergesel Bogusław Kryszczuk s. 33-47
Bałwochwalstwo w Nowym Testamencie Tomasz Hergesel Ewa Szlachta s. 49-57
Eucharystia - komunią z Chrystusem i komunią wierzących w Chrystusa Ewa J. Jezierska s. 59-65
Hat die Theologie einen Platz im Haus der Wissenschaften? Jan Krucina s. 67-80
Ślady Trójcy w stworzeniu - poszukiwania św. Augustyna Andrzej Małachowski s. 81-91
Dietricha Bonhoeffera zmaganie o pokój Chrystusa Andrzej A. Napiórkowski s. 93-107
Od biskupstwa sufragalnego do samodzielnej metropolii : 75-lecie metropolii wrocławskiej 1930-2005 Józef Pater s. 109-124
Wspólnototwórcza rola Eucharystii i sakramentu pokuty w świetle encykliki Eccelesia de Eucharistia Tadeusz Reroń s. 125-133
Kategoria wysokości w dziełach Józefa Flawiusza. Studium terminów hypsost hypselos, hypsistos i hypsoo Sławomir Stasiak s. 135-145
Natura nauczania społecznego Kościoła Andrzej Szafulski s. 147-157
Decyzje sędziego oraz przesłanie sprawy do Trybunału Apelacyjnego i postępowanie na podstawie Instrukcji Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych Dignitas connubi Wiesław Wenz s. 159-172
Adoracja Najświętszego Sakramentu we współczesnej refleksji teologicznej Włodzimierz Wołyniec s. 173-183
Jana Pawła II inspiracje chrystologiczno-fundamentalne 1 Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (Kielce, 20-21 IX 2005) Elżbieta Dołganiszewska s. 185-189
"Teologia polityczna", Johann Baptist Metz, Kraków 2000 : [recenzja] Michał Chłopowiec Johann Baptist Metz (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Körperutopien : eine philosophische Anthropologie des Sports", Volker Caysa, Frankfurt - New York 2003 : [recenzja] Jerzy Machnacz Volker Caysa (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Als die Zukunft noch offen war : Edith Stein - das entscheidende Jahr in Münster", Elisabeth Lammers, Münster 2003 : [recenzja] Jerzy Machnacz Elisabeth Lammers (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Medicina y bioética en el siglo XXI", José B. Cibeira, Buenos Aires 2004 : [recenzja] Ryszard Groń José B. Cibeira (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Der mystische Läuterungsprozess - ein Weg in die Freiheit. Tiefenphänomenologie des Leidens nach Edith Stein", Zdzisław Florek, Stuttgart 2004 : [recenzja] Jerzy Machnacz Zdzisław Florek (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Les traces de Dieu : eléments de théologie fondamentale", Marcel Neusch, Paris 2004 : [recenzja] Andrzej Nowicki Marcel Neusch (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Homosexualidad y esperanza : terapia y curación en la experiencia de un psicólogo", Gerard J. M. van den Aardweg, Pamplona 2005 : [recenzja] Ryszard Groń Gerard J. M. van den Aardweg (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Czy prawo Moore’a zdetronizuje osobę ludzką?", Janusz Czerny, Katowice 2005 : [recenzja] Jan Wadowski Janusz Czerny (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Kameduli", Marzena Florkowska, Marek Florkowski, Kraków 2005 : [recenzja] Jan Dąbrowski Marzena Florkowska (aut. dzieła rec.) Marek Florkowski (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Karmelici bosi w Polsce 1605-2005 : księga jubileuszowa, praca zbiorowa", red. Cz. Gil, Kraków 2005 : [recenzja] Jan Dąbrowski Cz. Gil (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Społeczność w świetle rozumu i wiary", Waldemar Irek, Wrocław 2005 : [recenzja] Jan Wadowski Waldemar Irek (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"Jan Paweł II - Encyklopedia nauczania moralnego", red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005 : [recenzja] Tadeusz Reroń K. Jeżyna (aut. dzieła rec.) J. Nagórny (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Wady główne wciąż aktualne : Saligia", Janusz Królikowski, Kraków 2005 : [recenzja] Tadeusz Reroń Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Pisma wybrane, 1.1, wybór tekstów i przekład G. Bubel", Karl Rahner, Kraków 2005 : [recenzja] Andrzej Małachowski Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Aelred of Rievaulx : Pursuing Perfect Happiness", John R. Sommerfeldt, New York - Mahvah 2005 : [recenzja] Ryszard Groń John R. Sommerfeldt (aut. dzieła rec.) s. 221-223
Świętej Bożej Rodzicielki, Dom rodzinny Andrzej Małachowski s. 225-226
Niedziela Chrztu Pańskiego, Duch Ojca na Nim spoczął Julian Rafałko s. 226-227
2. niedziela zwykła, Droga ku jedności Zdzisław Zdebski s. 227-229
3. niedziela zwykła, „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Mariusz Rosik s. 230-231
4. Niedziela zwykła, Kto czeka na przyjście Pana? A. Napach s. 231-233
5. niedziela zwykła, On nas uczy walczyć ze złem Jarosław Leśniak s. 233-235
6. niedziela zwykła, Wyjdźmy do trędowatych A. Napach s. 235-237
7. niedziela zwykła, „Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem” Aleksander Radecki s. 237-238
8. niedziela zwykła, Dlaczego nie pościmy ? Aleksander Radecki s. 238-241
Środa popielcowa, 3 x „tak” dla pokuty i nawrócenia Marian Biskup s. 241-244
I niedziela Wielkiego Postu, Nadzieja zbawienia Włodzimierz Wołyniec s. 244-245
II niedziela Wielkiego Postu, Chrześcijańska przemiana Włodzimierz Wołyniec s. 246-247
III niedziela Wielkiego Postu, Fundament świętości w życiu Wiesław Wenz s. 247-249
IV niedziela Wielkiego Postu, Ludzka bojaźń przed miłosiernym Panem Wiesław Wenz s. 249-250
V niedziela Wielkiego Postu, Nowe przymierze - nowe serce Wiesław Wenz s. 251-252
Wielki Czwartek, Dałem wam przykład Józef Pater s. 252-253
Wielki Piątek, Wasze patrzenie na krzyż Józef Pater s. 254-255
Wielka Sobota, Jezus żyje Józef Pater s. 255-257
Wielkanoc, Chrześcijanin - człowiekiem Wielkanocy Marian Biskup s. 257-259
Niedziela Miłosierdzia, Wyobraźnia miłosierdzia Paweł Cembrowicz s. 259-260
III niedziela wielkanocna, Jesteśmy Jego świadkami Paweł Cembrowicz s. 261-262
Uroczystość NMP Królowej Polski, Królowa do naśladowania s. 262-263
IV niedziela wielkanocna, Jezus - Dobry Pasterz Mariusz Rosik s. 264-266
V.niedziela wielkanocna, Oprzeć się na słowie Bożym Krzysztof Borecki s. 266-267
VI niedziela wielkanocna, Miłość wzajemna ideałem chrześcijańskiego życia Tadeusz Reroń s. 267-269
Wniebowstąpienie Pańskie, Pragnienie nieba Andrzej Małachowski s. 269-271
Zesłanie Ducha Świętego, Dar dla Kościoła Andrzej Siemieniewski s. 271-272
Uroczystość Trójcy Świętej, Bóg żywy - Bóg żyjących Andrzej Siemieniewski s. 272-273
Boże Ciało, Zaproszenie do drogi z Jezusem Andrzej Siemieniewski s. 273-274
11. niedziela zwykła, Bóg z nami Andrzej Siemieniewski s. 275-276
12. niedziela zwykła, Mówić do Boga, wsłuchiwać się w Jego słowo Andrzej Siemieniewski s. 276-277
Starożytni Pisarze o mądrości - aktualność orędzia Marian Gołębiewski s. 279-286
Papieski Wydział Teologiczny - szkoła nadziei Józef Pater s. 287-289
Sprawozdanie rektorskie z działalności PWT w roku akademickim 2004 Włodzimierz Wołyniec s. 291-295