Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzmacniał braci odwagą wiary Kościoła Andrzej Nowicki s. 7-8
Duchowość eucharystyczna Andrzej Franciszek Dziuba s. 9-22
Święta Marcela – wzór odnowy duchowej w czasie kryzysu cywilizacyjnego Konrad Keler s. 23-32
Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa Marian Rusecki s. 33-42
Teologia Ojca w „poprawionym Credo” Synodu w Antiochii w 341 roku Włodzimierz Wołyniec s. 43-54
Specyfika sakramentu namaszczenia chorych w Kościołach orientalnych Jacek Froniewski s. 55-68
Przyrodniczo-gnozeologiczna hipoteza o powstaniu religii a Stary Testament Rajmund Pietkiewicz s. 69-86
Szabat w Łukaszowym opisie pierwszych cudów Jezusa w Kafarnaum (Łk 4, 31-44) Piotr Przyborek s. 87-108
Katecheta przewodnikiem katechizowanych Piotr Sroczyński s. 109-118
Etos nauczyciela w kontekście jego powołania na podstawie traktatu De Magistro świętego Tomasza z Akwinu Dariusz Adamczyk s. 119-128
Rodzina i jej funkcja w zmieniających się warunkach społecznych Michał Jóźwik s. 129-148
Na straży Nauczycielskiego Urzędu Kościoła – zmaganie się kard. A. Bertrama z organizacjami wrogimi chrześcijaństwu w okresie Republiki Weimarskiej (1918–1930) Michał Piela s. 149-166
„Dobro cenię we wszystkich, nawet w sobie” : Norwidowe ujęcie dobra Katarzyna Laszczyńska-Fankanowska s. 167-186
Średniowieczne dzieje katolickiej parafii w Gajkowie Norbert Jerzak s. 187-194
„Nieszczęsny dar” ateizmu : szkic do perspektywy dialogu – wyzwania i trudności Jerzy Tupikowski s. 195-204
Mikołaja Bierdiajewa apoteoza bezgranicznej wolności Piotr Mrzygłód s. 205-224
VIII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Wiarygodność chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem, Bydgoszcz, 27–28 września 2012 r. Elżbieta Dołganiszewska s. 225-229
"Człowiek dowodem istnienia Boga?", Jerzy Cuda, Katowice 2010 : [recenzja] Andrzej Nowicki Jerzy Cuda (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Pedagogia biblijna w katechezie", Jan Kochel, Zbigniew Marek, Kraków 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jan Kochel (aut. dzieła rec.) Zbigniew Marek (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Kościoły i obrządki wschodnie : sanktuaria – Skarby kultury", Józef Krasiński, Sandomierz 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej", Józef Kulisz, Warszawa 2012 : [recenzja] Elżbieta Dołganiszewska Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Antropologia filozoficzna neotomizmu", Henryk Piluś, Warszawa 2010 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Henryk Piluś (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Skąd się wziął świat? : historyczne lekcje duchowości scjentystycznej", Andrzej Siemieniewski, Wrocław 2012 : [recenzja] Mirosław Kiwka Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Kto wierzy, nigdy nie jest sam", Roman Słupek, Kraków 2012 : [recenzja] Krystyna Laszczyńska-Fankanowska Roman Słupek (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Biblijny komentarz do Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny", Zenon Ziółkowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Ryszard Zawadzki Zenon Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 257-260
Dla Autora s. 264