Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5-6
Ksiądz Józef Majka - szkic do portretu Ignacy Dec s. 7-18
O etykę społeczną i polityczną Józef Majka s. 19-26
Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt 18, 23-25) Janusz Czerski s. 27-38
"Salus vicaria" : Hipoteza zbawienia zastępczego Roman E. Rogowski s. 39-48
W kierunku egzystencji człowieka Jerzy Lewandowski s. 49-56
Wokół pojęcia demokracji Waldemar Irek s. 57-74
Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego we Wrocławiu w latach 1638-48 Zdzisław Lec s. 75-82
Doświadczenie obecności Boga - przeżycie elitarne czy fundament dojrzałej wiary? Andrzej Siemieniewski s. 83-92
Objawienie Starego Testamentu - przygotowanie wcielenia Boga Włodzimierz Wołyniec s. 93-102
Spotkanie ojców duchownych w WSD w Radomiu Adam Bałabuch s. 103-104
Sympozjum po wizytacji apostolskiej seminariów duchownych w Polsce : Jasna Góra 21-23.04.1993 Ignacy Dec s. 105-107
"Centesimus annus" - o nowy ład społeczny Adam Prażak s. 108-110
XXIII Dni Duszpasterskie we Wrocławiu - "Rodzina dzisiaj" Jerzy Witczak s. 110-113
"New Age Wörterbuch", E. Gruber, S. Fassberg, Freiburg-Basel-Wien 1988 : [recenzja] Bogdan Ferdek S. Fassberg (aut. dzieła rec.) E. Gruber (aut. dzieła rec.) s. 113-115
"Grecko-polski Nowy Testament : wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi", R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1993 : [recenzja] Henryk Lempa R. Popowski (aut. dzieła rec.) M. Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 115-117
Świętej Bożej Rodzicielki - Macierzyńska miłość Maryi Adam Bałabuch s. 119-120
2 niedziela po Narodzeniu Pańskim - Mądrość Boża zstąpiła na ziemię Adam Bałabuch s. 121-122
Chrzest Pański - "Bóg namaścił Go Duchem Świętym" Stanisław Paszkowski s. 123-124
2 niedziela zwykła - Bóg powołuje człowieka Bogdan Ferdek s. 124-125
3 niedziela zwykła - Nawrócenie - wciąż aktualne zadanie Bogdan Ferdek s. 125-126
4 niedziela zwykła - W autorytecie Boga Piotr Sroczyński s. 126-127
5 niedziela zwykła - "Panie, Ty leczysz złamanych na duchu" Wiesław Szczęch s. 127-129
6 niedziela zwykła - Kto jest trędowaty? Janusz Misiewicz s. 129-131
Środa Popielcowa - Nie musimy wierzyć w grzech Waldemar Irek s. 131-132
1 niedziela Wielkiego Postu - Paschalna odnowa chrztu Andrzej Siemieniewski s. 132-134
2 niedziela Wielkiego Postu - Przemienienie oczu serca Andrzej Siemieniewski s. 134-136
3 niedziela Wielkiego Postu - Dlaczego Bóg wyprowadza nas z niewoli? Waldemar Irek s. 136-137
4 niedziela Wielkiego Postu - Zbawienie, ale jakie? Piotr Sroczyński s. 137-138
5 niedziela Wielkiego Postu - "Nadeszła godzina" Stanisław Paszkowski s. 138-139
Niedziela Palmowa - Dokąd zmierza chrześcijanin? Janusz Michalewski s. 139-140
Wielki Czwartek - Chleb Życia Piotr Liszka s. 141-142
Wielki Piątek - Krzyż Chrystusa i nasze krzyże Ignacy Dec s. 143-145
Wigilia Paschalna - Noc światła i wody Ignacy Dec s. 145-146
Zmartwychwstanie Pańskie - Co oznacza dla świata zmartwychwstanie Chrystusa? Ignacy Dec s. 147-150
2 niedziela wielkanocna - Jezu miłosierny, ufam Tobie! Andrzej Jagiełło s. 150-152
3 niedziela wielkanocna - Czy naprawdę znasz Jezusa? Andrzej Jagiełło s. 153-155
4 niedziela wielkanocna - Pasterz dający życie... Ryszard Zawadzki s. 155-157
5 niedziela wielkanocna - Trwać w Chtystusie Marek Korgul s. 157-158
NMP Królowej Polski - Maryja - znak nadziei Włodzimierz Wołyniec s. 159-160
6 niedziela wielkanocna - Zadziwienie miłością Bożą Włodzimierz Wołyniec s. 160-161
Wniebowstąpienie Pańskie - Właściwy kierunek Marek Korgul s. 161-162
7 niedziela wielkanocna - Świadectwo Stanisław Chomiak s. 163-164
Zesłanie Ducha Świętego - Stać się człowiekiem pełnym Ducha Świętego Janusz Michalewski s. 164-166
Niedziela Trójcy Świętej - "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" s. 166-167
Boże Ciało - Barwy Eucharystii Jerzy Żytowiecki s. 167-169
10 niedziela zwykła - Abyś pomyślał o swojej śmierci Aleksander Radecki s. 169-170
11 niedziela zwykła - Moc wiaty s. 171-172
12 niedziela zwykła - "Nie bójcie się!" Marek Mendyk s. 172-173
13 niedziela zwykła - Doświadczenie śmierci Bogusław Drożdż s. 173-175
Sw. Apostołów Piotra i Pawła - Czy Chrystus usłyszy twoje "tak"? Aleksander Radecki s. 175-177
25-lecie Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu Ignacy Dec s. 179-185