Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Radość prawdy Sławomir Stasiak s. 5-6
Trydencka nauka o obecności Chrystusa w Eucharystii w ujęciu Josepha Ratzingera Włodzimierz Wołyniec s. 7-18
Ikonograficzne przedstawienie treści dogmatu trynitarnego na przykładzie ikony Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa Jan Paweł Strumiłowski Ocist s. 19-32
Troska o więźniów w nauczaniu papieża Franciszka Michał Borda s. 33-44
Multikulturalizm a miłosierdzie Jarosław Furtan s. 45-66
Znaczenie ofiary ʻōlāh w Leviticus 1. Rozważania z pogranicza translatoryki biblijnej i antropologii kulturowej Sebastian Smolarz s. 67-80
Bóg sprawiedliwości i Bóg miłosierdzia w świetle Wj 33, 19 i Wj 34, 6-7 Tadeusz Kmieć-Forstner s. 81-96
Córki Syjońskie (Iz 3, 16-24). Błyskotliwy przykład ekwiwalencji dynamicznej czy dowód na istnienie nie-masoreckiej Vorlage LXX? Anna Rambiert-Kwaśniewska s. 97-116
Motywacja soteriologiczna w hymnie chrzcielnym w Tt 2, 11-14; 3, 4-7 Marek Daukszewicz s. 117-126
Udział biskupa Filipa z Fermo we wrocławskim sporze pomiędzy biskupem To- maszem II a księciem Henrykiem IV Norbert Jerzak s. 127-146
Luteranizm na Śląsku do połowy XVI wieku Józef Mandziuk s. 147-164
Fundacja i funkcjonowanie wrocławskiego sierocińca Matki Boskiej Bolesnej do roku 1815 Anna Sutowicz s. 165-186
Księgi w kurii diecezjalnej w aspekcie kanonicznym Jerzy Adamczyk s. 187-206
Obchody Roku Jadwiżańskiego 2017–2018 w metropolii wrocławskiej Bogdan Giemza s. 207-228
„Nawiedzenie obrazu Czarnej Madonny na terenie obecnej diecezji legnickiej w latach 1963–1964”, Sławomir Kowalski, Legnica, 2017 : [recenzja] Kazimiera Jaworska Sławomir Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
„Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu, t. 1: Rozważania Filozoficzne”, Ignacy Dec, Świdnica, 2017 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 232-237
„Idźcie i głoście, kochaj i pomagaj kochać”, Marek Dziewiecki, Aleksander Radecki, Jacek Kiciński, Wrocław, 2017 : [recenzja] Marzena Rachwalska Marek Dziewiecki (aut. dzieła rec.) Jacek Kiciński (aut. dzieła rec.) Aleksander Radecki (aut. dzieła rec.) s. 238-239
„Na drogach formacji do służby Bogu i człowiekowi”, Andrzej Derdziuk, Lublin, 2017 : [recenzja] Tadeusz Reroń Andrzej Derdziuk (aut. dzieła rec.) s. 240-241
Noty o autorach s. 242-244